TR EN

İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT218 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan haklarının felsefi ve antropolojik temelini yorumlar
Sosyal hizmette ele alınan hak temelli yaklaşımı insan hakları ile ilişkilendirir.
Sosyal Hizmetin bir insan hakları mesleği olduğunu özümseyerek meslek hayatında insan haklarını uygulamalarda kullanır
İnsanca yaşam koşullarına ilişkin örnekler sunar