TR EN

SİNEMA TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY306 SİNEMA TARİHİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere sinemanın gelişimi, önemli yönetmenler, türler ve akımlar bağlamında temel bilgiler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, hem önemli bir iletişim aracı, hem de sofistike bir dil yaratmayı başarabilen sinemanın tarihsel biçimlenişi, toplumsal yapı ve değişimle bağlantılı olarak değişen tür yapısı ve akım özellikleri gibi konular oluşturmaktadır.