TR EN

SİNEMA TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY306 SİNEMA TARİHİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sinemayı diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Güncel olayların sinemada nasıl temsil edildiğini analiz eder.
Ülke sinemalarının biçimsel özelliklerinin anlam yaratmaya nasıl katkıda bulunduğunu tartışır.
Ülke sinemalarının farklı dönemde ortaya çıkan temel özelliklerini açıklar.