TR EN

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY326 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, tüm dünyada hissedilebilir etkiler yaratan ve insanlık için önemli tehdit oluşturan iklim değişikliği ve gastronomi alanına olası etkileri üzerine öğrencileri bilinç sahibi hale getirmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; iklim, iklim ile besin arasındaki ilişki, iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğinin gastronomi üzerine etkileri, bilinç kazanma ve olası senaryolardır.