TR EN

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY326 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler iklim değişikliği ile ilgili temel kavramları açıklar.
Öğrenciler iklim değişikliğinin olası etkilerini tartışır.
Öğrenciler iklim değişikliğinin sonuçları ile gastronomi alanı arasında ilişkiler kurar.