TR EN

İKNA KURAMLARI VE RETORİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY318 İKNA KURAMLARI VE RETORİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; iletişimde ikna sürecinin ve söylemin önemini belirterek, kaynak ve alıcı arasında retoriksel metinlerin ve görsellerin işlevini açıklamaktır.
İçerik: Dersin içeriği;ikna kavramı, ikna ve retorik kavramları, ikna unsurları, davranış kuramı, sosyal öğrenme kurama konularını kapsamaktadır.