TR EN

İKNA KURAMLARI VE RETORİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY318 İKNA KURAMLARI VE RETORİK 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Baba,Ç.(2018). Retoriğin İkna Gücü, Çizgi Kitabevi.
Cıaldini,R.B.(2003).İknanın Psikolojisi, Çeviren: Yasemin Fletcher, Mediacat Yayıncılık.
Cialdini, R.B. (2006). Influence: The Psychology of Persuasion, Revised Edition. Harper Business. (USA).