TR EN

POPÜLER KÜLTÜR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY320 POPÜLER KÜLTÜR 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; popüler kültür kavramı ile ilgili hem kurumsal hemde pratiksel bağlamda genel bir bakış açısı kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; popüler kültür ve tarihsel süreci, kültürel değişimler, popüler kültür ve tüketim, kültür endüstrisi,medya ve kültür ilişkisi konularını kapsamaktadır.