TR EN

POPÜLER KÜLTÜR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY320 POPÜLER KÜLTÜR 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Popüler kültür kavramının anlamını açıklar.
Popüler kültürün tarihsel sürecini özetler.
Kültür ve tüketim kavramlarını tartışır.
Kültür endüstrisi kavramının ortaya çıkış sürecini ortaya koyar.