TR EN

POPÜLER KÜLTÜR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY320 POPÜLER KÜLTÜR 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Aydoğan, F. (2003). Medya ve Popüler Kültür, İstanbul: Mediacat Yayınları
Binark, M. ve Kılıçbay, B. (2005). İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos
Storey, J.(2013). Cultural Theory and Popular Culture, Routledge