TR EN

ULAŞTIRMA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY325 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: 21. Yüzyılda ekonomik ve sosyal yaşam içerisinde önemli bir yere sahip olan ulaşım konusunun, ekonomi teorileri çerçevesinde analiz edilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini; ulaştırma ekonomisi kavramı içerisinde yer alan ulaşım talebi modellemesi, ulaşım maliyetleri, ulaşım tahminlemesi, ulaşımda güncel sorunlar gibi konular oluşturmaktadır.