TR EN

ULAŞTIRMA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY325 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: 21. Yüzyılda ekonomik ve sosyal yaşam içerisinde önemli bir yere sahip olan ulaşım konusunun, ekonomi teorileri çerçevesinde analiz edilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini; ulaştırma ekonomisi kavramı içerisinde yer alan ulaşım talebi modellemesi, ulaşım maliyetleri, ulaşım tahminlemesi, ulaşımda güncel sorunlar gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ulaştırma ekonomisi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Ulaştırma ekonomisini, ekonomi biliminin yöntem ve araçlarını kullanarak yorumlar.
Ulaşım ile ilgili teorik konularda veya yaşanan güncel sorunları; refah ekonomisi, fayda maliyet analizi ve benzeri yaklaşımları kullanarak değerlendirir.
Ulaşım sisteminin süreçleri ile bu süreçlere ait verileri, ekonomik ve finansal akıl yürütme ile açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Mikroiktisata Giriş: Tüketici ve Üretici Teorisi, Piyasalarda Denge Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
2 Kitap Okuma Ulaşım Ekonomisine Giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
3 Kitap Okuma Ulaşım Talebi Modellemesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
4 Kitap Okuma Ulaşım Talebi Modellemesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap Okuma Ulaşım Maliyetleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
6 Kitap Okuma Ulaşım Hizmetlerinde Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap Okuma Toplu Taşıma: Organizasyon ve Finans Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Yük ve Yolcu Taşımacılığı: Havayolları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap Okuma Yük ve Yolcu Taşımacılığı: Limanlar ve Lojistik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
11 Kitap Okuma Ulaşım Tahminlemesi: Teori ve Modeller I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
12 Kitap Okuma Ulaşım Tahminlemesi: Teori ve Modeller II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap Okuma Ulaşım Tahminlemesi: Teori ve Modeller II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap Okuma Kent Yaşamı ve Ulaşım Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap Okuma Ulaşımda Güncel Sorunlar: Yerel ve Küresel Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

KİTAP: Saatçioğlu C. (2016). Ulaştırma Ekonomisi Sistemler-Politikalar- Uygulamalar, Sümer Kitabevi Yayınları
Prentice B., Prokop D. (2015), Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Company

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 13 2 26
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 5 35
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0