TR EN

ULAŞTIRMA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY325 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ulaştırma ekonomisi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Ulaştırma ekonomisini, ekonomi biliminin yöntem ve araçlarını kullanarak yorumlar.
Ulaşım ile ilgili teorik konularda veya yaşanan güncel sorunları; refah ekonomisi, fayda maliyet analizi ve benzeri yaklaşımları kullanarak değerlendirir.
Ulaşım sisteminin süreçleri ile bu süreçlere ait verileri, ekonomik ve finansal akıl yürütme ile açıklar.