TR EN

MEDYA VE MARKA YÖNETİM STRATEJİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY433 MEDYA VE MARKA YÖNETİM STRATEJİLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; marka kavramını doğru şekilde kavrayarak, marka yönetimi hakkında uygulamaya geçirebilecekleri bilgilerin sunulmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği; markaya ilişkin kavramlar ve stratejik marka yönetim süreci farklı boyutlarıyla ele alınmakta ve örnek olaylar çerçevesinde yapılan incelemeleri kapsamaktadır.