TR EN

HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY421 HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin, kalitenin tanımını, kalite yönetiminin unsurlarını tanımlayabilmesi; stratejik yönetimin kalite yönetimi içindeki yerini vurgulayabilmesi; kalite yönetim araçlarını ve havacılıkta kullanımlarını betimleyebilmesi; kalite yönetim standartlarını ve havacılık uygulamalarını çözümleyebilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Havacılık Kuruluşlarında Kalite Yönetim Organizasyonu ve Dokümantasyonu, Toplam kalite yönetimi yaklaşımı, stratejik yönetim, Etik ve sosyal sorumluluk, Çalışanların güçlendirilmesi, Liderlik ve Değişim, ISO 9001, Kalite Yönetimi Araç ve Teknikleri, Sürekli Gelişme, Kıyaslama, Tam Zamanında Üretim konularını kapsamaktadır.