TR EN

HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY421 HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Havacılık Kuruluşlarında Kalite Yönetimi örgütlenmesini ve buna ait dokümantasyonu betimler
Toplam Kalite Yönetiminin geleneksel yönetime göre farklarını ortaya koyar ve havacılık kuruluşlarında işleyişini gösterir
Kalite Yönetiminde kullanılan araç ve tekniklerin kullanımını açıklar
Genel geçer kalite yönetim sistemlerini bileşenlerinin havacılık kalite yönetimi sistemlerindeki kullanımlarını çözümler