TR EN

HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY421 HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin, kalitenin tanımını, kalite yönetiminin unsurlarını tanımlayabilmesi; stratejik yönetimin kalite yönetimi içindeki yerini vurgulayabilmesi; kalite yönetim araçlarını ve havacılıkta kullanımlarını betimleyebilmesi; kalite yönetim standartlarını ve havacılık uygulamalarını çözümleyebilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Havacılık Kuruluşlarında Kalite Yönetim Organizasyonu ve Dokümantasyonu, Toplam kalite yönetimi yaklaşımı, stratejik yönetim, Etik ve sosyal sorumluluk, Çalışanların güçlendirilmesi, Liderlik ve Değişim, ISO 9001, Kalite Yönetimi Araç ve Teknikleri, Sürekli Gelişme, Kıyaslama, Tam Zamanında Üretim konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Havacılık Kuruluşlarında Kalite Yönetimi örgütlenmesini ve buna ait dokümantasyonu betimler
Toplam Kalite Yönetiminin geleneksel yönetime göre farklarını ortaya koyar ve havacılık kuruluşlarında işleyişini gösterir
Kalite Yönetiminde kullanılan araç ve tekniklerin kullanımını açıklar
Genel geçer kalite yönetim sistemlerini bileşenlerinin havacılık kalite yönetimi sistemlerindeki kullanımlarını çözümler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılık Kuruluşları için Kalite Yönetiminin Önemi Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
2 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılık Kuruluşlarında Kalite El Kitaplarının Çözümlenmesi Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
3 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite, Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Geleneksel Yönetime göre farkları ve Havacılıkta Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
4 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Stratejik Yönetim ve Havacılık Sektörü örnekleri Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
5 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetiminde Etik ve Sosyal Sorumluğun Havacılık için Önemi Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
6 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılıkta Kalite Yönetimi için Çalışan Güçlendirme Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
7 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılıkta Kalite Yönetimi için Liderlik ve Değişim Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Havacılık Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
10 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Havacılık Uygulamaları (devam) Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
11 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Havacılık Uygulamaları (devam) Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
12 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetim Araç ve Tekniklerinin Havacılık Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
13 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetim Araç ve Tekniklerinin Havacılık Uygulamaları (devam) Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
14 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetim Araç ve Tekniklerinin Havacılık Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
15 - Revizyon ve Öz çalışma -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Goetsch L. G., Stanley B. D., Toplam Kalite Yönetimi – Örgütsel Mükemmellik İçin (2013) Nobel
Goetsch L. G., Stanley B. D., Total Quality Management –Introduction to TQM (2006) Pearson
Quality Manual, Global Air Services, GR-FTO-002 , 2009

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 4 15 60
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 6 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 235
Genel Toplam 235
Toplam İş Yükü / 25.5 9,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0