TR EN

İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ IV DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM364 İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ IV 6 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Kamusal alanlarda biçimsel ve tasarımsal olarak kent mobilyaları ile birlikte su elemanlarını, bulundukları mekânın konsept ve özelliklerine uygun sürdürülebilir ve ekolojik tasarım yapma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, kullanım nedenleri ve biçimlerine göre kamusal alanda kent mobilyası ve su elemanları, süs havuzları, sürdürülebilir ve ekolojik tasarım kriterlerine göre hareketli-hareketsiz su elemanları ve kent mobilyaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kamusal alanda kent mobilyası ve su elemanlarını tanımlar.
Kamusal alanda kent mobilyası ve su elemanlarını kullanım nedenleri ve biçimlerini anlatır.
Tasarım kriterlerine göre hareketli-hareketsiz su elemanları ve kent mobilyalarını örnekler.
u elemanları tasarım ihtiyacını belirler.
Kamusal alanlarda sürdürülebilir ve ekolojik kent mobilyası tasarlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi Dersin tanıtımı temela kavram ve tanımlar. Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
2 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının Kullanımı Estetik Nedenler, Psikolojik Nedenler, İşitsel Nedenler Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
3 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının Kullanımı Fonksiyonel Nedenler Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
4 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının Kullanım Biçimleri Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
5 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Çevresel Etkilerine Göre Süs Havuzları Ayna Olarak Durgun Su Elemanları, Vitrin Olarak Durgun Su Elemanları, Tekstür Olarak Durgun Su Elemanları Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
6 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Hareketli Su Elemanları Yerçekimi ile Hareket Eden Su Elemanları, Basınçla Hareket Eden Su Elemanları Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
7 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının Kullanımı; Mekanı Tazeleyici, Serinletici Bir Element Olarak, Oyun ve Eğlence Aracı Olarak Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
8 - ARA SINAV -
9 - Teknik gezi -
10 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının Kullanımı; Gösteri Aracı, Kentsel Vaha, Anıtsal, Metafor,Propaganda Aracı Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
11 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının sürdürülebilir ve ekolojik tasarım ilkelerine göre Kullanımı Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
12 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının sürdürülebilir ve ekolojik tasarım ilkelerine göre Kullanımı Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
13 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının Kullanım ve Çekiciliğini Arttıran Öğeler Bitkilendirilme ve Aydınlatılma Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
14 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Günümüzde kamusal Mekanlarda kent mobilyası ve Su Elemanlarının Kullanım ve Çekiciliğini Arttıran Öğeler Ses ve ışık Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
15 - Genel Tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Altıner, A. T. & Akay, Z. (1994). Herkes için kent mimarlığı. İstanbul : Altıner Ltd.
Brooker, G. & Stone, S. (2012). İç mimarlıkta bağlam + çevre. İstanbul: Literatür Yayınları.
Stoeltie, B. & Stoeltie, R. (2012). Living in provence = vivre en provence . Köln: Taschen.
Yılmaz, B. (Ed). (2012). Projeler yapılar 6: peyzaj tasarımı. İstanbul: YEM Yayınları.
Gao, A. (2010). Public square landscapes. Hong Kong: Design Media Pub. Ltd.
Fang, C. (2011). Waterfront landscapes. Tokyo: DesignMedia Publishing Limited.
Greenoak, F. (1996). Water features for small gardens. London: Conran Octopus.
HKPIP (Ed). (2015). Garden landscape. Tokyo: Artpower International.
Çelebi Ünsel, G. (2008). Yapı-çevre ilişkileri. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Uzun, G. (1987). Peyzaj mimarlığında su kullanım tekniği, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Adana.
Swindells, P. (1997). The master book of the water garden. London: Salamander Books Ltd.
Levario, K. (2007). Design for water: rainwater arvesting, stormwater catchment, and alternate water reuse. Canada: Salamander Books Ltd.
Altıner, A. T. & Akay, Z. (1994). Herkes için kent mimarlığı. İstanbul : Altıner Ltd.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
3
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
5
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
5
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
4
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 6 72
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0