TR EN

TASARIM VE MEKAN ARAŞTIRMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM153 TASARIM VE MEKAN ARAŞTIRMALARI I 1 4 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ESRA BÜYÜKEMİR KARAGÖZ-Öğr.Gör. HALE DURMUŞ ATAŞ-Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, tasarım ilke ve elemanlarını kullanarak kavramsal algılama becerisi kazandırmak.
İçerik: Dersin içeriği, tasarım ilke ve elemanları, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları, kütle kompozisyonları ile iç-dış mekân algısı oluşturma konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tasarım elemanları ve çizim ekipmanlarını tanımlar.
Tasarım ilkelerini açıklar.
Çalışmalarını serbest el çizim tekniği ve maketler ile anlatır.
2 ve 3 boyutlu çalışmalarında tasarım ilke ve elemanlarını tanımlar.
İç ve dış mekan algısını kullanarak tasarım ilke ve elemanlarını örnekler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. Ders tanıtımı, çizim araç-gereç tanıtımı ve kullanımı hakkında bilgi, epür düzlemi tanıtımı ve anlatımı. Ppt. Sunum ile görsel gösterimi
2 Çizim araç-gereçleri ( T cetveli, gönyeler, eskiz ve resim kağıdı çeşitli çizim kalemleri) getirilmesi. Basılı yayın inceleme Perpektif konu anlatımı. Sınıf içi plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. Sınıf içi ölçü alma ve ölçekli çizim uygulaması
3 Çizim araç-gereçleri ( T cetveli, gönyeler, eskiz ve resim kağıdı çeşitli çizim kalemleri) getirilmesi. Basılı yayın inceleme Kampüs içi dış mekan serbest el perspektif çalışmaları, derste yürütülen uygulamanın epür sisteminde çiziminin yapılması Açık alanda bir mekanın orantılı serbest el ve epür çalışması
4 25x25cm ebatında resim kağıtları, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Tasarım ilkelerinden ritm, tekrar ve vurgu konularının anlatımı. 1/10 ölçekte küçültülmüş bir mekan yüzeyinde kullanılacak temel geometrik formlar, çok yölü çizgi ve noktalar içeren çalışmalar, 25x25cm ebatlı resim kağıdı üzerinde uygulanacaktır. Ppt. Sunum , sınıf içi eskiz çalışmaları
5 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Temel geometrik formlar, çok yönlü çizgi ve noktalar kullanarak 25x25cm ebatlı maket kartonu üzerinde önceki hafta tamamlanan çalışmanın 3 boyutlu çalışılması yapılacaktır. Sınıf içi maket çalışması
6 25x25cm ebatında resim kağıtları, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Tasarım ilkelerinden uyum-karşıtlık konusunun anlatımı. 1/10 ölçekte küçültülmüş bir iç mekan yüzeyinde kullanılacak temel geometrik formlar, çok yölü çizgi ve noktalar içeren çalışmalar, 25x25cm ebatlı resim kağıdı üzerinde uygulanacaktır. Ppt. Sunum , sınıf içi eskiz çalışmaları
7 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Temel geometrik formlar, çok yönlü çizgi ve noktalar kullanarak 25x25cm ebatlı resim kağıdı, maket kartonu üzerinde önceki hafta tamamlanan çalışmanın 3 boyutlu çalışılması yapılacaktır. Sınıf içi maket çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Tasarım ilkelerinden simetrik ve asimetrik denge konu anlatımı. 1/10 ölçekte küçültülmüş bir iç mekan yüzeyinde kullanılacak temel geometrik formlar 25x25cm ebatlı resim kağıdı, maket kartonu üzerinde 3 boyutlu çalışma yapılacaktır Ppt. Sunum, sınıf içi maket çalışması
10 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Tasarım ilkelerinden doku konu anlatımı. 1/10 ölçekte küçültülmüş bir iç mekan yüzeyinde kullanılacak temel geometrik formlar 25x25cm ebatlı resim kağıdı, maket kartonu üzerinde 3 boyutlu çalışma yapılacaktır Ppt. Sunum, sınıf içi maket çalışması
11 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Tasarım ilkelerinden eksiltmeli transformasyon konu anlatımı. Temel geometrik formları içeren çalışmalar, 25cm ve katları ebatında resim kağıdı, maket kartonu üzerinde eklemeli transformasyon konusu uygulaması yapılacaktır. Ppt. Sunum, sınıf içi eskiz-maket çalışması
12 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Tasarım ilkelerinden eklemeli transformasyon konu anlatımı. Temel geometrik formları içeren çalışmalar, 25cm ve katları ebatında resim kağıdı, maket kartonu üzerinde eklemeli transformasyon konusu uygulaması yapılacaktır. Ppt. Sunum, sınıf içi eskiz-maket çalışması
13 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Temel geometrik formları içeren çalışmalar, 25cm ve katları ebatında maket kartonu üzerinde eklemeli transformasyon konusu uygulaması yapılacaktır. Sınıf içi maket çalışması
14 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Izgara sistemler konu anlatımı. 25cm ve katları ebatında maket kartonu üzerinde ızgara sistem konusu ile kütle maketi uygulaması yapılacaktır. Ppt. Sunum, sınıf içi eskiz-maket çalışması
15 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme 25cm ve katları ebatında maket kartonu üzerinde ızgara sistem konusu ile kütle maketi uygulaması yapılacaktır. Sınıf içi maket çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ching, D., K. (2016), İç Mekan Tasarımı (Belgin Elçioğlu,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın
Neufert, E. (2000), Yapı Tasarımı, İstanbul: Beta Basın Yayım
Ramsey, S. (2000), Architectural Graphic Standarts, John Wiley&Sons Ltd.
Pile, J. (1997), Color in Interior Design, New York: Mc Graw-Hill
Palmer, J. & Dodson, M. (1996), Design and Aesthetics, Amsterdam: Routledge
Ching, D., K. (2004), Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen (Sevgi Lökçe,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın
İç mimarlık ve tasarım ile ilgili süreli yayınlar
Güngör, H., İ. (2005), Görsel Sanatlar ve Mimarlık için Temel Tasarım, İstanbul: Esen Ofset
Gürer, L. & Gürer, G. (2004) Temel Tasarım, İstanbul: Birsen Yayınevi
Hodgson, G. (1995), A New Grand Tour, Viking,
Lynch, K. (1960) The Image of the City, MIT Press
Smithies, K.W. (1981), Principles of Design in Architecture, New York: VNR
Bachelard, G. (1984),The Poetics of Space, Boston, MA: Beacon Press
Baker, G. H., Le Corbusier (1989), An Analysis of Form, Van Nostrand Reinhold
Şen, Z.İ. & Özçilingir, N. (2011), Teknik Resim, İstanbul: Deha Yayımcılık
Şahinler, O. & Kızıl, F. (2008), Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını.
Spankie, R. (2012), İç Mimarlıkta İç Mekan Çizimi ve Sunumu (Zeynep Vaizoğlu, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
House, N. & Coles, J. (2012), İç Mimarlığın Temelleri, İstanbul: Literatür Yayıncılık
Dodsworth, S. & Anderson, S. (2015), İç Mekan Tasarımının Temel İlkeleri (Neslihan Şık, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Kuban, D. (1998), Mimarlık kavramları : tarihsel perspektif içinde mimarlığın kuramsal sözlüğüne giriş, İstanbul: Yem Yayın 1998
Bielefeld, B. & El Khouli, S. (2016), Tasarım Fikirleri, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
2
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
3
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
1
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
0
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0