TR EN

TASARIM STÜDYOSU II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM252 TASARIM STÜDYOSU II 4 8 4 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanının işlevlerini konsept geliştirerek tasarlama ve sunma becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanının mekânsal fonksiyonlarının çözümünü, mevcut yapısal şartların analizini ve tasarıma aktarımını, mesleki sunum standartlarına uygun özgün proje tasarımını ve jüri karşısında sunumunu kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tasarım Konseptini görselleştirerek anlatır.
Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanının tasarımını konseptine bağlı olarak, fonksiyonlara göre ve maketler yardımıyla çözümler.
Mevcut mekanın yapısal şartlarını belirler.
Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanının projesini maketler ve çizimler ile planlar.
Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanı projesinin tasarım ve sunum çalışmasını jüri karşısında savunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. Dönem içi çalışılacak olan mevcut projenin tanıtımı, cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanı işleyişinin anlatımı, iç ve dış mekan fonksiyon şeması örnek gösterimi Ppt. Sunum ile görsel gösterimi
2 Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanı örneklerinden oluşan araştırma dosyası hazırlama Araştırma dosyalarının incelenmesi, tasarımda konseptin oluşturulması üzerine konu anlatımı, işleyiş şemalarının oluşturulması Ppt. Sunum ve yüz yüze değerlendirme ile dosya ve eskizlerin incelenmesi
3 Örnekleri ile konsept araştırma ve eskiz konsept paftası hazırlanması Grup çalışması ile konseptin netleştirilmesi ve 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve maket çalışmaları Ppt. Sunum ve yüz yüze değerlendirme ile pafta, eskizlerin ve maketlerin incelenmesi, grup çalışması
4 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları, dış cephe ve sokak silüeti araştırması Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanı; dış cephe ve sokak silüeti konu anlatımı 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve maket çalışmaları Ppt. Sunum ve yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve maketlerin incelenmesi, grup çalışması
5 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları, iç ve dış mekan ilişkisi araştırması Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanı iç ve dış mekan ilişkisi konu anlatımı,1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve maket çalışmaları Ppt. Sunum ve yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve maketlerin incelenmesi
6 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları iç mekan konseptle düzenlenmiş tefriş elemanları araştırması Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanı iç mekan konseptle düzenlenmiş tefriş elemanları konu anlatımı, 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve maket çalışmaları, gruplar oluşturarak kolaj çalışması ( iç mekan konseptle düzenlenmiş tefriş elemanları ile ilgili paftalar hazırlanması) Ppt. Sunum ve yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve maketlerin incelenmesi, grup çalışması
7 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları Cadde cephesi olan 2 katlı, şehir merkezindeki bir mağaza mekanı 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde çizim ve maket çalışmaları Yüz yüze değerlendirme ile eskizlerinve maketlerin incelenmesi
8 - ARA SINAV -
9 Jüri hazırlığı Ara jüri: 1/50 projelerin ve maketlerin değerlendirilmesi Yüz yüze değerlendirme
10 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları Ara sınavların değerlendirilmesi. 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde çizim ve maket çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
11 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde cephe vitrin iç mekan çizim çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
12 1/20 çizim tekniği üzerine hazırlanma 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde cephe vitrin iç mekan çizim çalışmaları ve 1/20 ölçekte bölgesel çizim çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
13 1/20 çizim tekniği üzerine hazırlanma 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde cephe vitrin iç mekan çizim çalışmaları ve 1/20 ölçekte bölgesel çizim çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
14 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları, Sunum dosyası hazırlama araştırması Sunum dosyası hazırlama konu anlatımı, 1/50 ve 1/20 ölçekte mevcut proje üstünde çizim ve maket çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
15 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları Sunum dosyası hazırlıkların incelenmesi,1/50 ve 1/20 ölçekte mevcut proje üstünde çizim ve maket çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ching, D., K. (2016), İç Mekan Tasarımı (Belgin Elçioğlu,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın
Neufert, E. (2000), Yapı Tasarımı, İstanbul: Beta Basın Yayım
Ramsey, S. (2000), Architectural Graphic Standarts, John Wiley&Sons Ltd.
Pile, J. (1997), Color in Interior Design, New York: Mc Graw-Hill
White, E. (1986), Space Adjacency Analysis: Diagramming Information for Architectural Design, Melbourne: Architectural Media,Ltd.
Angel, H. (2004), Strüktür Sistemleri, İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
Palmer, J. & Dodson, M. (1996), Design and Aesthetics, Amsterdam: Routledge
Ching, D., K. (2004), Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen (Sevgi Lökçe,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın
Eldem, S., H. (2005), Yapı I-II-III-IV, İstanbul: Birsen Yayınevi
Bass, B. (2014), Office Space: The Book, İUniverse
I-SPACE Vol.4 Office (Space Design: Office of the company) (2012), Seoul: Archiworld Co.
Yılmaz, B. (2016), Projeler yapılar 2 : Ofisler, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi
İç mimarlık ve tasarım ile ilgili süreli yayınlar
Mesher, L. (2013), İç Mekan Tasarımında Mağaza Tasarımı, İstanbul: Literatür yayıncılık
Aihong, L. (2015),Luxury store design, Artpower İnternational
Joidio, P. (2015), Shopping Architecture Now, Taschen
Shepard, J. (2012), Stores of the year no:19, RSD Publishing
Bell, S. (1997), Design for Outdoor Recreation, Taylor and Francis Publishing, 2nd Edition

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
4
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
3
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
4
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
4
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 8 112
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 206
Genel Toplam 206
Toplam İş Yükü / 25.5 8,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0