TR EN

HASTANE OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP220 HASTANE OTOMASYON SİSTEMLERİ 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. EMEL ÇAKAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Hastane bilgi yönetimi sistemi ve hastane bilgi yönetimi sistemini oluşturan modüller, veri tabanı uygulamalarının çalışması, elektronik ve kişisel sağlık kayıtları, ulusal sağlık bilgi sistemleri ve gelişen sağlık teknolojilerine ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Hastane bilgi sistemleri ve hastane bilgi sisteminde yer alan modüller (Satın alma modülü, taşınır kayıt kontrol modülü, raporlama modülü, radyoloji modülü, ameliyathane modülü, istatistik modülü), veri tabanı yönetim sistemleri, tablo, form, rapor, ve sorgulama işlemleri, Hastane bilgi sisteminin temel bileşenleri ve özellikleri elektronik ve kişisel sağlık kayıtları, ulusal sağlık bilgi sistemleri, e-Sağlık kavramı, Teletıp, teleradyoloji, e-nabız vb., Sağlık uygulamalarıve gelişen sağlık teknolojiler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Veri tabanı yönetim sistemlerini işleyişini inceler.
Verinin bilgiye dönüşüm sürecini açıklar.
Veri kalitesinin önemini açıklar.
Elektronik ve kağıda dayalı hasta kayıtlarını açıklar.
Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlar, çalışanların ve yönetimin sorumluluğunu açıklar.
Ulusal sağlık bilgi sistemleri, e-Sağlık kavramı, Teletıp, teleradyoloji, e-nabızTeletıp, teleradyoloji vb. sağlık uygulamalarını açıklar.
Hastane bilgi yönetim sisteminin çalışmasını açıklar.
Hastane otomasyonunda yer alan modülleri açıklar.
Hastane otomasyonu programlarını karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Hastane Bilgi Yönetimi sistemine genel bir bakış -
2 - Hastane otomasyon sistemlerinin modülleri ve fonksiyonları. -
3 - Hastane otomasyonunun başarısını etkileyen unsurlar. -
4 - Otomasyon projesinde yer alan veritabanı işlemleri -
5 - Veritabanı çalışma prensiplerini öğretilmek -
6 - Ağın çalışma prensiplerini öğretilmek -
7 - Access veritabanı ile örnek uygulamalar. -
8 - ARA SINAV -
9 - Sağlık-net, E-nabız, Sağlık Enformasyon Sistemleri -
10 - Endüstri Devrimleri -
11 - Endüstri Devrimlerinde Sağlık Teknolojileri -
12 - Sağlık Teknolojilerinde Bulut Bilişim -
13 - Sağlıkta Gelişen Teknolojiler; Nanoteknoloji, İmplant, Biyomekatronik, Genetik Bazlı İlaçlar, Biyoyakıt, Sanal Gerçeklik, Giyilebilir Teknoloji, Biyolojik Geri Besleme Araçları, Yapay Zeka -
14 - Son yıllardaki sağlık bilgi sistemindeki gelişmeleri incelemek -
15 - Son yıllardaki sağlık bilgi sistemindeki gelişmeleri incelemek -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yılmaz, A. (2013). Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil bakıma yönelik temel bilgi ve birikime sahip olur.
2
Acil durumda hasta değerlendirme kapasitesine sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil bakım felsefesine inanır.
2
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, tedavi edici acil bakım prensiplerini planlar, uygular ve değerlendirir ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil bakım alanının gerektirdiği ileri düzeyde kurumsal ve uygulama bilgisini kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastane öncesi acil bakımda sorumluluk alır.
2
Olay anında hızlı, seri, soğukkanlı ve doru karar verir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
2
Ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hasta, hasta yakını ve ekip içindeki diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2
Acil yardım durumlarında kendini, hasta ve hasta yakınlarını, diğer sağlık profesyonellerini psikolojik ve sosyal anlamda koruyabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil yardım durumlarında olay yerine en kısa sürede ulaşarak, durumu değerlendirir, gerekli durumlarda ilk müdahaleyi yapar ve uygun şekilde hastanın acil servise naklini sağlar.
2
Acil yardım durumunda yaralıya yönelik yapılacak ilk ve acil yardım tekniklerini uygun şekilde planlar, yönetir ve uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0