TR EN

ADLİ ACİL DURUMLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IYP218 ADLİ ACİL DURUMLAR 3 2 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. EMEL ÇAKAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Adli ve Acil durumlarda; risk analizi, olaya müdahale, alanı koruma, alınacak tedbirleri bilme, eylem planını uygulamayı teorik ve uygulamalı bir şekilde öğretmek ve uygulamak.
İçerik: Adli tıp nedir, adli tıp prosedürü, adli tıp muayenesi, iş ve güç kaybı, insan hakları ihlalleri, işkenceçocuk istismarı, cinsel suçlar, aile içi şiddet, tıbbi uygulama hataları, madde kullanımı, ölüm, ateşli silah yaraları, kazalar, olay yeri incelemesi, kitlesel ölümler, zehirlenmeler, çocuk hakları, tıbbi etik gibi konular.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Acil durumu tanımlar.
Adli durumu tanımlar.
Acil ve adil müdahaleyi planlar.
Acil ve Adli eylem planlarını uygular.
Etik ve İnsan hakları konusunda bilgi sahibi olur.
Kitlesel olaylarda uygulamaya yönelik beceri sahibidir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Adli Tıp nedir -
1 - Adli Tıp nedir -
2 - Adli Tıp Prosedürü nedir -
2 - Adli Tıp Prosedürü nedir -
3 - Adli Tıp Muayenesi -
3 - Adli Tıp Muayenesi -
4 - Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlar -
4 - Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlar -
5 - Olay yeri inceleme ve Olay Yeri Delil Koruma I -
5 - Olay yeri inceleme ve Olay Yeri Delil Koruma I -
6 - Olay yeri inceleme ve Olay Yeri Delil Koruma II -
6 - Olay yeri inceleme ve Olay Yeri Delil Koruma II -
7 - Kitlesel Ölümlere Müdahale -
7 - Kitlesel Ölümlere Müdahale -
8 - ARA SINAV -
8 - ARA SINAV -
9 - Acil Durum Nedir -
9 - Acil Durum Nedir -
10 - Acil Durum Kapsamına giren olaylar ve müdahaleler -
10 - Acil Durum Kapsamına giren olaylar ve müdahaleler -
11 - Acil Durum Yönetimi -
11 - Acil Durum Yönetimi -
12 - Acil Durum Planları -
12 - Acil Durum Planları -
13 - Tıbbi Uygulama Hataları -
13 - Tıbbi Uygulama Hataları -
14 - Aİle İçi Şiddet ve Ateşli silah yaralanmaları -
14 - Aİle İçi Şiddet ve Ateşli silah yaralanmaları -
15 - Çocuk Hakları ve Tıbbi Etik -
15 - Çocuk Hakları ve Tıbbi Etik -
16 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil bakıma yönelik temel bilgi ve birikime sahip olur.
4
2
Acil durumda hasta değerlendirme kapasitesine sahiptir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil bakım felsefesine inanır.
4
2
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, tedavi edici acil bakım prensiplerini planlar, uygular ve değerlendirir ve kaydeder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil bakım alanının gerektirdiği ileri düzeyde kurumsal ve uygulama bilgisini kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastane öncesi acil bakımda sorumluluk alır.
3
2
Olay anında hızlı, seri, soğukkanlı ve doru karar verir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
3
2
Ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hasta, hasta yakını ve ekip içindeki diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5
2
Acil yardım durumlarında kendini, hasta ve hasta yakınlarını, diğer sağlık profesyonellerini psikolojik ve sosyal anlamda koruyabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Acil yardım durumlarında olay yerine en kısa sürede ulaşarak, durumu değerlendirir, gerekli durumlarda ilk müdahaleyi yapar ve uygun şekilde hastanın acil servise naklini sağlar.
4
2
Acil yardım durumunda yaralıya yönelik yapılacak ilk ve acil yardım tekniklerini uygun şekilde planlar, yönetir ve uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0