TR EN

KLİNİK UYGULAMA II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ODY502 KLİNİK UYGULAMA II 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SELVA ZEREN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi NEBİ MUSTAFA GÜMÜŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Odyolojide ayırıcı tanı testlerinin teori ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Saf ses işitme test yöntemleri, konuşma test yöntemleri, klinik uygulamalar ve odyogram yorumlama, timpanometre kullanımı ve yorumlama.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hastalığa uygun test yöntemlerini uygular.
İşitme test yöntemlerini açıklar.
Elektrofizyolojik test yöntemlerinin kullanım amaçlarını açıklar.
Elektrofizyolojik testlerin sonuçlarını açıklar.
Hastalığa uygun testlerin sonuçlarını açıklar.
Ayırıcı tanı testlerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Temel işitme testleri ve laboratuvarın kullanılması, gösterilmesi Anlatım
2 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama İşitme test aletlerinin tanıtılması, sistemin gösterilmesi Anlatım
3 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Odyometrenin tanıtılması Anlatım
4 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Saf ses işitme test yöntemleri Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
5 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Konuşma test yöntemleri Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
6 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Klinik uygulamalar ve odyogram yorumlama Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
7 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Klinik uygulamalar ve odyogram yorumlama Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Klinik uygulamalar ve odyogram yorumlama Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
10 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Klinik uygulamalar ve odyogram yorumlama Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
11 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Timpanometre kullanımı ve yorumlama Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
12 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama ABR kullanımı ve yorumlama Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
13 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama VNG kullanımı ve yorumlama Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
14 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Klinik uygulamalar Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
15 Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma, Literatür tarama Klinik uygulamalar Anlatım, Gösterip yaptırma, Tartışma, Örnek Olay
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Martin F. and Clark J.G. (2003) Introduction to Audiology, Allyn&Bacon
Hall JW, Mueller HG, (1997) Audiologist's desk reference, San Diego,Singular Pub
Møller, A.R.,(2000) Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Academic Pres, San Diego
Katz J.,(2002) Handbook of Clinical Audiology, Lippincott Williams&Wilkins
Roeser RJ, Valente M, Hosford-Dunn H.(2000) Audiology Diagnosis, Thieme
Hosford-Dunn H, Roeser RJ, Valente M. (2000) Audiology practice management, Thieme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanında lisans üstü düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji biliminin disiplinler arası ilişkilerini bilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak çözüm üretir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak karşılaştığı sorunlara ürettiği çözümleri uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde etkin rol oynar.
5
2
Odyoloji ile ilgili bir bilimsel çalışmayı planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilgi ve becerilerini yaşam boyu güncelleyebilir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji biliminin gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanır.
5
2
Bir bilimsel çalışmayı sözel ya da yazılı olarak sunar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplum ve birey işitme sağlığını gözeterek ve etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına yön verecek çalışmalara katkı sağlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 10 10
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0