TR EN

FİZYOLOJİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BEY143 FİZYOLOJİ I 1 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi TURGAY DAĞTEKİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İnsan vücudunu oluşturan tüm sistemlerin temel yapısı ve işleyiş mekanizmalarına ilişkilerin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: İnsan vücudundaki hücre, doku ve sistemlerin işleyiş mekanizmaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Homeostasis kavramını ve fizyolojik düzenleme mekanizmalarını açıklar.
Kanın görevlerini ve kan hücrelerinin özelliklerini açıklar.
Sinir sisteminin temel özelliklerini açıklar.
Motor ve duyusal sinir sistemi bölümlerinin temel çalışma prensiplerini açıklar.
Kas kasılma mekanizmasını açıklar.
Dolaşım sisteminin bölümlerini ve özelliklerini açıklar.
Solunum mekaniğini açıklar.
Sindirim sisteminin temel görevlerini sıralar.
Boşaltım sisteminin çalışma prensiplerini açıklar.
Hormonların salınma mekanizmalarını ve etkilerini sıralar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Fizyolojiye Giriş, Hücre, Doku, Organ ve Sistemler Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Fizyolojiye Giriş, Hücre, Doku, Organ ve Sistemler Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hücre Organelleri ve Hücre Taşıma Mekanizmaları Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hücre Organelleri ve Hücre Taşıma Mekanizmaları Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Vücut Sıvılarının Dağılımı, Elektrolitler, Kan Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Vücut Sıvılarının Dağılımı, Elektrolitler, Kan Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kalp Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Dolaşım Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Üriner Sistem Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Endokrin Sistem Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Nörofizyoloji Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Nörofizyoloji Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hall, J. E. Guyton H.E.(2016). Guyton and Hall Tıbbi Fizyoloji (13. ed). Elsevier.
Ganong, W. (2016) Ganong Tıbbi Fizyoloji (25. ed). McGraw Hill Ed.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 2 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0