TR EN

FİZYOLOJİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BEY144 FİZYOLOJİ II 2 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İnsan vücudunu oluşturan tüm sistemlerin temel yapısı ve işleyiş mekanizmalarına ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: İnsan vücudundaki hücre, doku ve sistemlerin işleyiş mekanizmaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kasın kasılma mekanizmasını açıklar.
Kas kasılmasında kullanılan enerji kaynaklarını karşılaştırır.
Egzersizin kas sistemi üzerine etkilerini sıralar.
Egzersiz ile solunum sisteminde oluşan adaptasyon mekanizmalarını keşfeder.
Egzersiz ile kalp ve dolaşım sisteminde görülen adaptasyon mekanizmalarını keşfeder.
Egzersizin endokrin, sinir ve boşaltım sistemi üzerindeki etkilerini sıralar.
Duyu fizyolojisinin temel kavramlarını açıklar.
Ekstrem koşullarda oluşan fizyolojik değişiklikleri sıralar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kas Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kas Kasılmasında Enerji Kaynakları Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kasın Egzersize Adaptasyonu Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Sistemi Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Sisteminin Egzersize Adaptasyonu Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Dolaşım Sisteminin Egzersize Adaptasyonu Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sinir Sistemi Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Motor Kontrol Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Egzersiz Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Egzersiz Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Duyu Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Duyu Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Yüksek İrtifa ve Sualtı Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hall, J. E. Guyton H.E.(2016). Guyton and Hall Tıbbi Fizyoloji (13. ed). Elsevier.
Ganong, W. (2016) Ganong Tıbbi Fizyoloji (25. ed). McGraw Hill Ed.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 14 1 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0