TR EN

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY241 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3 12 8 10

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi MAHRUK RASHIDI

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Sağlığın geliştirilmesi, korunması, ,hastalıkların erken tanı tedavi ve bakımı, hastanın ve ailenin eğitimi, rehabilitasyonuna ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Ağrı ve Ağrılı Hasta Bakımı, Sıvı-Elektrolit ve Asid- Baz Dengesizliği, Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İç hastalıkları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
Hastayı biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden bir bütün olarak değerlendirir.
İç hastalıkları kapsamında yer alan tüm sistemler ile ilgili hastalıkların risk faktörlerini açıklar.
Sistemlere yönelik hastalıkların önlenmesini, tanı ve tedavisini açıklar.
Hastalıkların belirti ve bulgularını açıklar.
Rehabilitasyon gereksinimi olan birey/aileyi inceler.
Hemşirelik bakımında hemşirelik sürecini uygular.
Birey-aile ve toplumun sağlık davranışlarını geliştirmek için rehberlik eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma Ağrı ve Ağrılı Hasta Bakımı Anlatım,Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma Sıvı-Elektrolit ve Asid- Baz Dengesizliği Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma Sıvı-Elektrolit ve Asid- Baz Dengesizliği Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma Neoplastik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akdemir, N., Birol, L. (2003). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. İstanbul: Sanerc Yayın.
Durna, Z. (2012). Kronik Hastalıklarda Bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
Aslan, E.F, Karadokovan, A. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi
Kaptan, G., Dedeli, Ö. (2012). Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği. İstanbul Tıp Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 8 112
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 1 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 73 0 255
Genel Toplam 255
Toplam İş Yükü / 25.5 10
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 10,0