TR EN

İLETİŞİME GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY111 İLETİŞİME GİRİŞ 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP BURCU ŞAHİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: iletişimin temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin becerilerini tanıtmayı ve irdelemeyi amaçlamaktadır. Kişilerarası, küçük insan gruplarının, kurumsal anlamda, kamu ve kitle iletişimine giriş olarak belirlenen kavramları incelemeyi hedefler. Öğrencilerin iletişim kavramının ana prensiplerini anlaması ve uygulamasına yönelik genel bir görüş kazanması ve iletişim bilimine dair kuram ve terminoloji hakkında üst düzey bir bilgi sahibi olmalarını sağlamak, iletişim bilimleri alanında araştırma yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: ; İletişimin tanımının yapılması, iletişim sürecinin temel yapış ve unsurlarının belirlenmesi temel iletişim modelleri, ve iletişim türleri,iletişimin bağlamları,Kişiler arası iletişim: Sözlü İletişim ve dinleme kavramı konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim kavramının ne anlama geldiğini tanımlar.
Temel iletişim modellerini analiz eder ve karşılaştırır.
İletişim türleriyle ilgili örnekler verir.
İletişim türlerini karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş: dersin amaçları, öğrencilerin beklentilerinin ve dersin işlenişinin konuşulması ve iletişim kavramının tanımlanması Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum İletişim sürecine giriş: kavramlar ve temel iletişim modellerinin tartışılması Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum İletişimin bağlamları Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kişiler arası iletişim: Sözlü İletişim ve dinleme kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Uygulama 1 (Küçük grup): aktif dinleme ve sözlü iletişim Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Sözsüz iletişim & kültürler arası iletişim Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Uygulama 2 (Küçük grup): sözsüz iletişim Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 - Küçük gruplarda iletişim Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Örgütsel iletişim Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Uygulama 3 (Küçük grup): empati Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kamusal iletişim & kitle iletişimi Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Uygulama 4 (Küçük grup): kamusal Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Araştırma sunumları Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Genel tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baraceros, L. (2005).Communication Skills 1: Improving Study and Thinking Skills
Güngör, N. (2011). İletişime Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi
İletişim bilimlerine giriş notları – Hz. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy
Tubbs, S. L. & Moss, S. (2010). Human Communication: Principles and Contexts. New York: Mc-Graw Hill

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 10 5 50
Final Sınavı Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0