TR EN

RADYO TV REKLAM UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY215 RADYO TV REKLAM UYGULAMALARI 3 5 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SİNEM EYİCE BAŞEV

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; reklam stratejileri ve bunların uygulamaları hakkında temel beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; reklam, reklamın tarihi, reklam stratejileri, pazarlama ve tüketici, temel film yapım yöntemleri, reklam fikrini bulmak ve projenin yapım öncesi sunumu, reklam filmi senaryo yazımı, reklam film bütçesi hazırlama ve bütçe yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Reklam nedir? sorusunu açıklar ve reklam tarihini özetler.
Reklam stratejileri, pazarlama ve tüketici kavramlarını açıklar.
Temel film yapım yöntemlerini açıklar ve reklam filmi çekiminde bu yöntemleri kullanır.
Reklam filmi senaryo yazımı ve reklam filminde storyboard hazırlanması konularını analiz eder.
Reklam filmi senaryo yazımı, reklam kurgusu konularındaki bilgisiyle bir reklam filmi yazar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü Tanışma. Ders ve dersin işleyişi hakkında bilgi. Sözlü Anlatım
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam Nedir? Reklamcılık tarihi. Sözlü anlatım ve sunum
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam stratejileri, pazarlama ve tüketici. Sözlü anlatım ve sunum
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü Temel film yapım yöntemleri. Sözlü anlatım ve uygulama
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam fikrini bulmak ve projenin yapım öncesi sunumu Sözlü anlatım ve uygulama
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam filmi senaryo yazımı Sözlü anlatım ve uygulama
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam film bütçesi hazırlama ve bütçe yönetimi. Sözlü anlatım, sunum ve uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam filminde storyboard hazırlanması Sözlü anlatım, sunum ve uygulama
10 Öğrenci ödev hazırlama Reklam film çekimi. Sözlü anlatım, sunum ve uygulama
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam kurgusu Sözlü anlatım, sunum ve uygulama
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü Reklam filminde renk ve ses kullanımı Sözlü anlatım, sunum ve uygulama
13 Öğrenci ödev hazırlama UYGULAMA Öğrenci projelerini inceleme ve tartışma
14 Öğrenci ödev hazırlama UYGULAMA Öğrenci projelerini inceleme ve tartışma
15 Öğrenci ödev hazırlama UYGULAMA Öğrenci projelerini inceleme ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akbulut, T. N., Balkaş Erdoğan E. (2007).Televizyon Reklam Film Yapımı, İstanbul: Beta Yayınevi
Arens ,W. (2017). Advertising, Kindle Edition
Babür Tosun, N. (2018).Reklam Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0