TR EN

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY419 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SİNEM EYİCE BAŞEV

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, küreselleşme, ülke imajı, ülke markası, kamu diplomasisi, lobicilik, kültür kavramlarını Uluslararası Halkla İlişkiler alanı ile ilişkilendirmelerini sağlayacak teorik bilginin kazandırılması ve kampanya süreçlerini ve medya kullanımını dikkate alarak uluslararası halkla ilişkiler kampanyası hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Uluslararası Halkla İlişkiler alanı ile ilgili temel kavramlar ve Küreselleşme, Kamu Diplomasisi, Lobicilik, Ülke İmajı, Yeni İletişim Teknolojileri, Medya-Yeni Medya kavramlarının Halkla İlişkiler alanındaki önemi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası Halkla İlişkiler ile ilişkili kavramları tanımlar.
Halkla İlişkiler alanı için küreselleşmenin önemini açıklar.
Uluslararası Halkla ilişkiler alanında medya ve yeni medyanın rolünü tartışır.
Kamu diplomasisi, Lobicilik kavramlarını Uluslararası Halkla İlişkiler alanı ile ilişkilendirir.
Uluslararası Halkla İlişkiler alanında edindiği teorik bilgiyi uluslar arası halkla ilişkiler kampanya aşamalarına entegre eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Ders kapsamında kullanılacak ana ve yardımcı kaynaklar, ölçme ve değerlendirme sistemi, hakkında bilgilendirme. Uluslararası Halkla İlişkiler ile ilgili genel Değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Uluslar arası Halkla İlişkiler Nedir? Önemi Nedir? Alan ile ilişkili kavramlar nelerdir? Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Uluslar arası Halkla İlişkiler’i Etkileyen Faktörler- I Kültür, Ülke Profili vb. örneklerle açıklanması Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma Uluslar arası Halkla İlişkiler’i Etkileyen Faktörler- II Medya-Yeni Medya Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma Kamu Diplomasisi, Kamu Yönetimi ve Lobicilik Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Ülke İmajı ve Uluslar arası Halkla İlişkiler için önemi Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Uluslar arası Halkla İlişkiler açısından ülke markası ve örnekler Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Genel Değerlendirme Genel Tekrar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Ara Sınav Soruları Cevaplarının Tartışılması, sunum ödevleri hakkında bilgilendirme Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Öğrenci Sunumları Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Öğrenci Sunumları Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Yeni İletişim Teknolojilerinin Uluslar arası Halkla İlişkiler alanında kullanımı örnekler Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma IPRA –TUHİD uluslar arası halkla ilişkiler kampanya örnekleri ( Türkiye-Dünya) Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
15 Genel Değerlendirme Genel Tekrar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Becerikli, S. (2007). Uluslararası Halkla İlişkiler, Nobel Akademik Yayıncılık
Curtin, P., A., Gaither T., K. (2007). International Public Relations: Negotiating Cultere, Identity and Power, SAGE Publications
Tanyeri Mazıcı, E. İlhan, V.( 2016). Uluslararası Halkla İlişkiler,Almanya: Alim Kitapları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0