TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULAMALI SPSS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY425 HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULAMALI SPSS 7 5 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere SPSS programının kullanımı öğretilerek, anket veri girişi ve anket analizi yaptırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, SPSS programının içeriği, kamuoyu araştırmaları ve tarihçesi, programın kullanım alanları, veri girişi, frekans analizi, SPSS'de parametrik ve nonparametrik analiz teknikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

SPSS programının kullanım alanlarını listeler
SPSS programının içeriğini açıklar.
SPSS programının kullanımını analiz eder.
Betimsel istatistikleri sınıflandırır.
Betimsel istatistikleri anket çalışmasında kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü SPPS Programının Tanıtımı, Kamuoyu Araştırmaları ve Halkla İlişkiler Açısından Önemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Temel Halkla İlişkiler Modelleri ve Kamuoyu Araştırmaları İlişkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü Türkiye'de Yapılan Kamuoyu Araştırmaları, Hedef Kitle Analizi, SPSS Menülerinin Tanınması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü Halkla İlişkilerde Anket Tasarımı, SPSS'e Uygulamalı Veri Girişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ölçeğin Toplam Puanını Bulma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü Güvenirlik Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü Korelasyon ve SPSS Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü, Genel Tekrar Genel Tekrar Soru Cevap,Tekrar
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü Korelasyon ve SPSS Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Öğrenci Ödev Hazırlama Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Öğrenci Ödev Hazırlama Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Öğrenci Ödev Hazırlama Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Öğrenci Ödev Hazırlama Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü, Genel Tekrar Genel Tekrar Soru Cevap,Tekrar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: PEGEM Akademi.
Cronk, B. (2015). How To Use SPSS: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation.
Durmuş, B. Yurtkoru, E. S., Çinko M. (2018). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayınevi.
Eraslan Yayınoğlu, P. (2005). Halkla İlişkilerde Araştırma, İstanbul: Birsen Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 3 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 205
Genel Toplam 205
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0