TR EN

İLETİŞİM ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY224 İLETİŞİM ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; günümüzde ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk ve etik değerlerinin neler olduğunu aktarmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; etiğin tarihsel süreci, meslek etiği örnekleri, iletişim etiği kavramı, sosyal sorumluluk ve etik ilişkisi, sosyal sorumluluk kampanya örnekleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim alanında etik sorumluluk davranışını kavramsal olarak tanımlar.
Etik ve meslek etiği kavramlarını ayırt eder.
Etik kavramını basından örneklerle yorumlar.
Sosyal sorumluluk kampanyalarında etik kavramının önemini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Etik kavramı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Etiğin tarihsel süreci ve etik kuramları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Uygulamalı etik kavramının tanımı, süreci ve aşamaları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Etik kuralların evrenselliği ve göreceliliği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Meslek etiği örnekleri: Tıp etiği, mühendislik etiği, vb. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum İletişim etiği kavramı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Sosyal sorumluluk kavramı ve gelişimi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal sosyal sorumluluğun etik çerçevesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Medya-Etik-Sosyal Sorumluluk Bağının Tarihsel Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Sosyal sorumluluk kampanya örnekleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Sosyal sorumluluk kampanyaları örnekleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Sosyal sorumluluk kampanyalarının etik bağlamda incelenmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Sosyal sorumluluk kampanyalarının etik bağlamda incelenmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Genel Tekrar Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bülbül, R. (2001). İletişim ve Etik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Duran, R. ,İrvan S. ,İlkez F. (2009). Medya, Etik ve Hukuk, IPS İletişim Vakfı, Yayınları, İstanbul
Kılıç T. (2017). Etik ve Sosyal Sorumluluk: İlgili Kavramlar ve Aralarındaki İlişkiler, Gazi Kitabevi
Wueste E., D. (1994). Professional Ethic and Socail Responsibility
Zschietzschmann, P. (2006). Ethics and Social Responsibility, Grin Verlag

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 4 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 159
Genel Toplam 159
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0