TR EN

REKLAMCILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY102 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere reklamcılık kavramını, kuramlarını ve ilkelerini tanıtarak, başarılı bir reklam uygulaması için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; reklamcılığın tanımı, tarihi süreç içerisindeki gelişimi,reklamcılıkla ilgili kavramlar, demografik faktörler ve reklam ilişkisi, psikolojik faktörler ve reklam ilişkisi, sosyo kültürel faktörler ve reklam ilişkisi, reklam kuramları, reklam türleri, reklam ajanslarının yapısı, reklam tasarım süreci, reklam kampanya süreci ve reklamın medya planlama süreci konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Reklamcılığın tanımı ve reklamcılıkla ilgili kavramları tanımlar.
Reklamları inceleyerek analiz eder.
Yaratıcı reklam filmi örnekleri verir.
İnceledikleri reklamlardan öngörü geliştirerek bir reklam kampanyasını nasıl tasarlandığını açıklar.
Reklamın medya planlama süreci konularını listeler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklamın ve reklamcılığın tanımı ve önemi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Tarihi gelişim içerisinde reklamcılığın gelişimi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklam ve Pazarlama Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklamın amaçları ve işlevleri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Demografik faktörler ve reklam Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Psikolojik faktörler ve reklam Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Sosyo kültürel faktörler ve reklam Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklam Kuramları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklam Türleri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklamda Yaratıcılık Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklam Kampanyası Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklam Mecraları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü- Sunum Reklamcılıkta örgütlenme yapısı ve reklam ajansları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Genel Tekrar Genel Değerlendirme Genel Tekrar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Elden, M. (2009). Reklam ve Reklamcılık, İstanbul: Say Yayınları, 2009
Elden, M., Ulukök, Ö. Ve Yeygel, S. (2007). Şimdi Reklamlar, İstanbul: İletişim Yayınları
Kocabaş, F. Ve Elden, M. (2005). Reklamcılık Kavramlar Kararlar Kurumlar, İstanbul: İletişim Yayınları
Moriarty, S. , Mitchell, N., Wells, W. (2015). Avdertising&IMC: Principles and Practices, Pearson
Sulliva, L. (2004). Satan Reklam Yaratmak, Çev. Sevtap Yaman, MediaCat Kitapları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 3 5 15
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 11 22
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0