TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi CANAN TİFTİK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı bilimsel araştırma sürecini, iletişim araştırmaları uygulama alanlarını ve iletişim çalışmalarında yaygın kullanılan araştırma yöntemlerini irdelemektir.
İçerik: Dersin içeriği bilim, kuram ve araştırma ilişkisi, bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırmada kullanılan yöntemler nicel ve nitel yöntemlerdir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilim, kuram ve araştırma ilişkisini bilir.
Bilimsel araştırmayı tanımlar.
Bilimsel araştırma temel kavramlarını bilir.
Veri toplama tekniklerini bilir.
Bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırabilir.
Nicel ve nitel yöntemleri kullanarak bilimsel araştırma gerçekleştirebilir.
Ürettiği bilimsel bilgiyi hedef kamuoyu ile paylaşır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel araştırmada temel kavramlar Anlatım, soru cevap, tartışma,
2 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel Bilgi ve Bilim Felsefesi Anlatım, soru cevap, tartışma
3 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel araştırma tasarımı ve süreci Anlatım, soru cevap, tartışma
4 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel araştırmalarda evren ve örneklem seçimi Anlatım, soru cevap, tartışma
5 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Nicel ve nitel araştırmalarda temel kavramlar Anlatım, soru cevap, tartışma
6 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Nicel yöntemler Anlatım, soru cevap, tartışma
7 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Nitel yöntemler Anlatım, soru cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Veri kaynakları ve Bilimsel Araştırmanın Raporlaştırılması (Yazımı) Anlatım, soru cevap, tartışma
10 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel Araştırmalarda Etik Anlatım, soru cevap, tartışma
11 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması İletişim araştırmaları uygulama alanları Anlatım, soru cevap, tartışma
12 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması İçerik analizi Anlatım, soru cevap, tartışma
13 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Söylem analizi Anlatım, soru cevap, tartışma
14 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Göstergebilimsel analiz Anlatım, soru cevap, tartışma
15 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Sözlü Tarih Çalışması Anlatım, soru cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 1 13
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 101
Genel Toplam 101
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0