TR EN

HAVAALANI YÖNETİMİ VE DONANIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY215 HAVAALANI YÖNETİMİ VE DONANIMI 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi DURSUN BOZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Havayolu sektöründe profesyonel hizmet verebilecek, liderlik yapacak düzeyde havaalanı yönetim. koordinasyon ve donanım sistemlerine etik kavramlar dahilinde hakim ve sektör gerekliliklerine paralel olarak yönetici yetiştirmektir.
İçerik: Dersin içeriği; havaalanı yönetimi, yönetici fonksiyonları, misyon, vizyon, etik yönetim, sektör tanıtımı, havaalanları tanıtımı, havaalanı sistemleri ve donanımları, havaalanı tasarım projesi geliştirilmesi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Havayolu organizasyonel yönetim yapısı ve departman bilgileri öğrenilir.
Havayolu yönetiminde misyon, vizyon ve etkin iletişim, algı yönetim teknikleri farkındalığı kazanılır.
Liderlik teorileri kapsamında bilgi sahibi olunur.
Havayolu lider yönetici kişilik tanımı, liderlik haritası ve yetkinlikleri yorumlayabilme özelliği kazanılır.
havaalanları tanınır ve yönetim sistem donanımları öğrenilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havayolu organizasyonel yönetim ve departman bilgileri Sunum ve uygulamalı takım oyunu
2 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havayolu yönetiminde misyon, vizyon ve etkin iletişimle yönetim teknikleri Sunum ve uygulamalı takım çalışması, film gösterimi
3 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Liderlik teorileri Sunum ve uygulamalı takım çalışması, fotoğraf analizi
4 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havayolu lider yönetici kişilik tanımı, liderlik haritası ve yetkinlikleri Sunum ve uygulamalı takım testi
5 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Türkiye’de ve dünyada başlıca havalimanı türleri ve kapasiteleri Sunum ve havalimanı haritalarından örnekler gösterimi
6 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havayolunda kuyruk teorisi ve simulasyon modelleri, manialar Sunum ve uygulamalı takım çalışması
7 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havayolu yönetiminde sistem ve karar teorisi Sunum ve uygulamalı takım çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havaalanı yönetiminde Puko tekniği, Havalimanı görüntü donanım sistemleri Sunum ve uygulamalı takım çalışması
10 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havaalanı yönetiminde share point programı - dash board sistemi tanıtılması ve kullanımı Sunum, dash board örneklerinin incelenmesi ve uygulamalı takım çalışması
11 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama 3. Havalimanı güncel tanıtımı Sunum ve uygulamalı takım çalışması, imkanlar dahilinde havalimanına gezi düzenlenmesi
12 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Yeni Hava Limanı 2020 yılı versiyonu Sunum ve uygulamalı takım çalışması
13 Tez inceleme, kitap okuma, sunum hazırlama Havaalanı 21.yy akıllı sistemleri Sunum ve uygulamalı takım çalışması, film gösterimi
14 Sunum Havaalanı yönetim ve donanım sisteminin tekrarı Soru cevap
15 Tüm konuların püf noktalarını gözden geçirme Final öncesi genel tekrar Sunum
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

DHMİ : ‘Yönetim Sistemleri Eğitim Kitabı’ (2018) : Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı İşletme Eğitim Planlama ve Uygulama Müdürlüğü
Koçel, Tamer (2018) : İşletme Yöneticiğili, Beta Basım Yayım
TAV Larry Bossidy and Ram Charan, Execution’ MediaCat (Çeviri:Nadir Özata)
Ian McDermott Wendy Jago, ‘İçsel Koçluk’ (Çeviri:Halil Tunalı)
Michio Kaku, ‘Geleceğin Fiziği’ Odtü Yayıncılık, 2011
Ursula Markham, ‘İçten Dışa Değişim Teknikleri’, Meta Yayıncılık, 1995 (Çeviri: Dilek Yılmaz)
https://flightsafety.org/, Eylül 2018
https://www.sgs.com/en/transportation/aerospace-and-aviation/aviation-management-and-flight-operations-services, Eylül 2018

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 20 40
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 2 3 6
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 149
Genel Toplam 149
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0