TR EN

TRANSLATION THEORY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MUT208 TRANSLATION THEORY 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TARIQ HASSAN MAHMOUD ELHADARY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, çeviri teorileri ve belli başlı çeviri konseptlerinde farkındalık kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders, dünyaca kabul edilen çeviri teorilerini, ne zaman ortaya çıktıklarını ve önemli konseptlerin incelenmesini içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çeviri tarihini açıklar
Çeşitli çeviri teorilerini açıklar
Çeviri konseptlerini tanımlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Çeviri alanı ve çeviri kavramı Tartışma
2 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Çeviri tarihi ve The Holmes/Toury Sözlü anlatım
3 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması 1970'den itibaren gelişmeler Sözlü anlatım ve tartışma
4 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Martin Luther ve çevirinin amacı Sözlü anlatım ve tartışma
5 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Sistematik çeviri teorisi kavramları ve çeşitli yazarların çıkarımları (Dryden, Dolet, Tyler) Sözlü anlatım ve tartışma
6 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması 19. yüzyıl İngiltere'sindeki çeviri teorileri ve çalışmaları Sözlü anlatım ve tartışma
7 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Güncel çeviri teorileri nelerdir? Sözlü anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Roman Jakobson'ın çeviri ve çeviride anlam teorisi Sözlü anlatım ve tartışma
10 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Newmark ve Koller'in semantik çalışmaları Sözlü anlatım ve tartışma
11 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Sonraki dönem eşdeğerlilik değerlendirmeleri Sözlü anlatım ve tartışma
12 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Vinay ve Darbelnet'in çeviri modeli ve çeviride değişimler Sözlü anlatım ve tartışma
13 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Çek yazını ve çeviri değişimleri Sözlü anlatım ve tartışma
14 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Bilişsel düzeyde çeviri Sözlü anlatım ve tartışma
15 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Örnek çeviri ve teori incelemesi Sözlü anlatım ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Munday, J. (2016). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. Routledge.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0