TR EN

INTRODUCTION TO POETRY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL205 INTRODUCTION TO POETRY 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AKMAN KAPLAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi MAHASEN MAHMOUD MOHAMED BADRA BADRA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims to provide a foundation for the “close reading” of various types of poems written in different historical periods. It focuses on the terms and the elements of poetry, such as, diction, style, and poetic device in order to develop analysing skills supporting to construct an academic argument in literary studies.
İçerik: This course provides conceptual background about literary terms and concepts used in analyses of poems such as figures of speech, diction, imagery, symbolism, allegory, and syntax as well as analyses of selected poems.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

evaluate poetry in terms of its basic concepts like structure, style and diction and in relation to its form and content and differentiate the structure of poetry from the works written in prose.
differentiate the structure of poetry from the works written in prose.
identify a range of poetic and rhetorical devices and figures, including metaphor, simile, metonymy, personification, alliteration and paradox.
develop their skills of interpretation and awareness of the socio-political background and major artistic developments of each century.
develop a comparative and historical understanding of World poetry and how the tradition of this genre continued and challenged by each generation of poets.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Voice: “Western Wind” (Anonymous) “Lord Randall” (Anonymous) “Lament for Ignacio Sanchez Mejias” (Elegy) “Ode to a Nightingale ” by John Keats "Ode To My Family" song by The Cranberries “Dawn” by Robert Bly “Those Winter Sundays” by Robert Hayden Lecture & Discussion
2 Reading the Material Assigned Diction: “My Last Duchess” by Robert Browning “Delight in Disorder” by Robert Herrick “War is Kind” by Stephen Crane “'Thou art indeed just, Lord” by Gerard Manley Hopkins Lecture & Discussion
3 Reading the Material Assigned Imagery: “First Death in Nova Scotia” by Elizabeth Bishop “Meeting at Night” Robert Browning “Neutral Tones” by Thomas Hardy “Leda and Swan” by William Butler Yeats Lecture & Discussion
4 Reading the Material Assigned Figures of Speech: “A Red, Red Rose” by Robert Burns “That time of year thou may’st in me behold” by William Shakespeare Lecture & Discussion
5 Reading the Material Assigned “Hymn to God the Father” by John Donne “Woman to Child” by Judith Wright Lecture & Discussion
6 Reading the Material Assigned Symbolism and Allegory: “Advice to My Son” by Peter Meinke “A Poison Tree” by William Blake “Virtue” by Gorge Herbert Lecture & Discussion
7 Reading the Material Assigned Syntax: “Me up at dies” by E.E. Cummings “An Irish Airman Foresees His Death” by William Butler Yeats “The Silken Tent” by Robert Frost Lecture & Discussion
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned Rhyme and Alliteration: “Stopping By Woods on a Snowy Evening” by Robert Frost “In the Valley of the Elwy” Gerard Manley Hopkins Lecture & Discussion
10 Reading the Material Assigned “Shall I compare thee to a summer’s day” by William Shakespeare “Shall I Compare Thee to a Summer’s Day” by Howard Moss “My Papa’s Waltz” by Theodore Roethke “The Battle” Lecture & Discussion
11 Reading the Material Assigned Adaptations of Poems: “Harlem” “Same in Blues” by Langston Hughes “Richard Cory” by Paul Simon Lecture & Discussion
12 Reading the Material Assigned “I walk alone” by Lonnie Poco “I Hear America Singing” by Walt Whitman “I, Too” by Langston Hughes Lecture & Discussion
13 Reading the Material Assigned Poems and Paintings: “The Starry Night” by Robert Fagles “In Goya’s greatest scene we seem to see” by Lawrence Ferlinghetti “The Sick Rose” by William Blake Lecture & Discussion
14 Reading the Material Assigned Translated Poems: “You are a Must for Me” by Atilla İlhan “Now Sweetheart” by Cemal Süreyya Lecture & Discussion
15 Reading the Material Assigned Review Lecture & Discussion
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ferguson, M. W., Salter, M. J., & Stallworthy, J. (2005). The Norton Anthology of Poetry. New York: W.W. Norton.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
3
2
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
5
3
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
4
4
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
5
2
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
4
2
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
4
3
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
4
2
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
5
3
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
5
4
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 4 40
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 2 15 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0