TR EN

INTRODUCTION TO AMERICAN LITERATURE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL207 INTRODUCTION TO AMERICAN LITERATURE 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AKMAN KAPLAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AKMAN KAPLAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims to develop a sense of a literature and culture based on racially and ethnically different background and to explore crucial features of the American cultural and literary experience in different genres, like short story, poem and novel, from the colonial period to the Antebellum Era.
İçerik: This course is a survey in American literature dating back to discovery of America, and the syllabus is therefore designed to introduce a variety of different American writers, scholars and political figures from the colonial period to the Antebellum Era.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

summarise how American Literature is originated and developed.
select fundamental terminology and concepts significant in analysing early representative works of American literature from the colonial period to the Antebellum Era.
demonstrate critical thinking in the evaluation of the various American literary works from the colonial period to the Antebellum Era.
relate the early American writers’ use of language and narrative techniques to American cultural heritage and values.
use textual interpretation skills on works of American literature both in class and in a well-organised essay.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Introduction to the Course, Goals, Assignments, Schedule, Criteria, Policies “We arrived a New Land” by Amerigo Vespucci Lecture
2 Reading the Material Assigned “The Journal of the First Voyage” by Christopher Columbus “Information to Those Who Would Remove to America” by Benjamin Franklin “Chief Seatle’s 1854 Oration” “On the Capture and Imprisonment of Crazy Snake” by Alexander L. Posey Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
3 Reading the Material Assigned “City upon a Hill” by John Winthrop “Rip Van Winkle” by Washington Irving “The May-Pole of Merry Mount” by Nathaniel Hawthorne Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
4 Reading the Material Assigned “A Rose for Emily,” by William Faulkner “Eve's Diary” by Mark Twain “A Good Man is Hard to Find” by Flannery O’Connor Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
5 Reading the Material Assigned “The Tell-Tale Heart ” by Edgar Allan Poe, “Hills Like White Elephant” by Ernest Hemingway “The Snake” by John Steinbeck Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
6 Reading the Material Assigned “Désirée’s Baby” by Kate Chopin “A Worn Path” by Eudora Welty “Everyday Use” by Alice Walker Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
7 Reading the Material Assigned “Racial Mountain” by Langston Hughes “How It Feels to Be Colored Me” by Zora Neale Hurston “Nothing New” by Marita Bonner Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned “Racial Mountain” by Langston Hughes “How It Feels to Be Colored Me” by Zora Neale Hurston “Nothing New” by Marita Bonner Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
10 Reading the Material Assigned American Poetry “I Hear America Singing” by Walt Whitman “I Heard a Fly Buzz when I died” by Emily Dickinson “Annabel Lee” by Edgar Allan Poe “I walk alone” by Lonnie Poco “I, Too”, “The Weary Blues” by Langston Hughes “Incident,” “A Brown Girl Dead” Countee Cullen “Power” by Audre Lorde “Jailhouse Blues” by Bessie Smith Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
11 Reading the Material Assigned American Poetry “I Hear America Singing” by Walt Whitman “I Heard a Fly Buzz when I died” by Emily Dickinson “Annabel Lee” by Edgar Allan Poe “I walk alone” by Lonnie Poco “I, Too”, “The Weary Blues” by Langston Hughes “Incident,” “A Brown Girl Dead” Countee Cullen “Power” by Audre Lorde “Jailhouse Blues” by Bessie Smith Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
12 Reading the Material Assigned Bartleby, The Scrivener by Herman Melville Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
13 Reading the Material Assigned Trifles by Susan Glaspell Color Struck by Zora Neale Hurston Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
14 Reading the Material Assigned Cat on A Hot Tin Roof by Tennessee Williams Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
15 Reading the Material Assigned The Help by Kathryn Stockett Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Axelrod, S. G., Roman, C., & Travisano, T. J. (2003). The New Anthology of American Poetry. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Bryfonski, D. (2012). Womens issues in Kate Chopins The awakening. Farmington Hills, MI: Greenhaven Press.
Taylor, P. J. (2001). Modern short stories: For students of english. Oxford: Oxford Univ. Press.
Taylor, P. J. (1996). More modern short stories: For Students of English. S.l.: Oxford University Press.
Gilman, C. P. (2014). "The yellow wallpaper" and other stories. Mineola, NY: Dover Publications.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
3
2
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
5
3
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
4
4
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
5
2
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
5
2
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
5
3
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
5
2
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
5
3
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
5
4
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 2 15 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0