TR EN

SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL208 SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AKMAN KAPLAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course is designed to provide the students with an overview of American literary trends and literature in American multi-cultural life. Through the analysis of language and narrative techniques, it is aimed at helping the students to become more critical and active readers, and to appreciate literature with multi-ethnical background.
İçerik: A range of representative works of American literature of Post-Civil War will be analysed to develop an idea about American literature, consisting of various ethnic cultures.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

identify the key features of American literary works based on the prior knowledge.
select fundamental terminology and concepts significant in analysing representative works of American literature of Post-Civil War.
demonstrate critical thinking in the evaluation of the various American literary works of Post-Civil War.
relate the selected American writers’ use of language and narrative techniques to American cultural heritage and values.
demonstrate textual interpretation skills both in class and in a well-organised essay.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Introduction to the Course Goals, Assignments, Schedule, Criteria, Policies Lecture
2 Reading the Material Assigned Race, Gender and Ethnicity: “Snow” by Julia Alvarez “You Have Left Your Lotus Pod on the Bus” by Paul Bowles Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
3 Reading the Material Assigned “The Loudest Voice” by Grace Paley “Where I Come From Is Like This” by Paula Gunn Allen “To be Hopi or American” by Polingaysi Qöyawayma (Also known as Elizabeth Q. White) Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
4 Reading the Material Assigned “First They Changed My Name” by Caffilene Allen “The Gilded Six-Bits” by Zora Neale Hurston Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
5 Reading the Material Assigned “Sonny’s Blues” by James Baldwin Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
6 Reading the Material Assigned “Ain’t I a Woman?” by Sojourner Truth “The Yellow Wallpaper” by Charlotte Perkins Gilman Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
7 Reading the Material Assigned The Bell Jar by Sylvia Plath (Chapters 1-11) Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned The Bell Jar by Sylvia Plath (Chapters 12-20) Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
10 Reading the Material Assigned The Catcher in the Rye by J. D. Salinger (Chapters 1-16) Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
11 Reading the Material Assigned The Catcher in the Rye by J. D. Salinger (Chapters 16-26) (FIRST DRAFT) Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
12 Reading the Material Assigned Drama Our Town by Thornton Wilder Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
13 Reading the Material Assigned The Crucible by Arthur Miller Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
14 Reading the Material Assigned The Crucible by Arthur Miller Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
15 Reading the Material Assigned Film One Flew Over the Cuckoo's Nest -1975 (Based on 1962 novel with the same title by Ken Kesey) Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Unrue, J. C. (2001). The catcher in the rye. Detroit: Gale Group.
Plath, S., & Forbes, D. (2002). The bell jar: Sylvia Plath. New York: Spark Pub.
Taylor, P. J. (2001). Modern short stories: For students of english. Oxford: Oxford Univ. Press.
Taylor, P. J. (1996). More modern short stories: For students of english. S.l.: Oxford University Press.
Gilman, C. P. (2014). "The yellow wallpaper" and other stories. Mineola, NY: Dover Publications.
Wilder, T. (1979). Our town ; The skin of our teeth ; The matchmaker. Harmondsworth: Penguin Books.
Miller, A. (2016). The crucible: A play in four acts. New York: Penguin Books.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
3
2
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
5
3
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
4
4
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
5
2
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
5
2
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
5
3
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
5
2
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
5
3
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
5
4
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 2 15 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0