TR EN

POSTMODERN LITERATURE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL416 POSTMODERN LITERATURE 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AKMAN KAPLAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims to enable students to analyse postmodern literary works as well as to compare and contrast realist, modernist, and postmodern texts by putting under scrutiny the theoretical, literary, social, and political developments occurring in the mid-20th and late 20th century.
İçerik: This course covers analyses of the (selected) literary and theoretical works from the mid-20th century to the late 20th century.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

identify the main characteristics of modernist literature while analysing a postmodern text or critically approaching to the theoretical, literary, social, political, and historical background of the mid-20th century and the late 20th century.
apply feminist theories to the modernist texts.
apply deconstruction to the postmodern texts.
relate the authors’ use of language, writing style, and narrative techniques to the developments occurring in literature in relation to the theoretical, literary, social and political context of the mid-20th and the late 20th century.
compare and contrast realist texts, modernist texts, and postmodern texts in terms of their distinctive features and the ideologies behind their emergence verbally or in a research paper.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Introduction to the course and discussion on the topics of the following weeks. Lecture & Discussion
2 Reading the Material Assigned Discussion on the theoretical, literary, social, and political background of the mid-20th century and the late 20th century: anti-realism, anti-Platonism, plurality of truth, textuality of truth, self-reflexivity, voicing the unvoiced, intertextuality, criticism of the Cartesian Self, ontology of becoming, nonlinearity, post-structuralism, Derridean deconstruction, de-centredness of logos, no correspondence between signifier and signified. Lecture & Discussion
3 Reading the Material Assigned Discussion on the theoretical, literary, social, and political background of the mid-20th century and the late 20th century continues. Lecture & Discussion
4 Reading the Material Assigned John Fowles’ The French Lieutenant's Woman Lecture & Discussion
5 Reading the Material Assigned John Fowles’ The French Lieutenant's Woman Lecture & Discussion
6 Reading the Material Assigned John Fowles’ The French Lieutenant's Woman Lecture & Discussion
7 Reading the Material Assigned John Fowles’ The French Lieutenant's Woman Lecture & Discussion
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned Jeanette Winterson’s Oranges Are Not The Only Fruit Lecture & Discussion
10 Reading the Material Assigned Jeanette Winterson’s Oranges Are Not The Only Fruit Lecture & Discussion
11 Reading the Material Assigned Jeanette Winterson’s Oranges Are Not The Only Fruit Lecture & Discussion
12 Reading the Material Assigned Julian Barnes’ England, England Lecture & Discussion
13 Reading the Material Assigned Julian Barnes’ England, England Lecture & Discussion
14 Reading the Material Assigned Julian Barnes’ England, England Lecture & Discussion
15 Reading the Material Assigned Julian Barnes’ England, England Lecture & Discussion
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Eagleton, T. (2015). Literary theory: An Introduction. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Rice, P., & Waugh, P. (2013). Modern Literary Theory: A Reader. London: Arnold.
Brooks, P., Nisbet, H. B., & Rawson, C. J. (2005). The Cambridge History of Literary Criticism (8th ed.) (R. Selden, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Nisbet, H. B., & Rawson, C. (1997). The Cambridge History of Literary Criticism (9th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Jameson, F. (1984). Periodizing the 60s. Social Text,(9/10), 178-209.
Sarup, M. (2006). An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism (2nd ed.). London: Harvester Wheatsheaf.
Medd, J. (2015). The Cambridge Companion to Lesbian Literature. New York: Cambridge University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
5
2
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
0
3
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
5
4
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
5
2
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
5
2
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
5
3
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
5
2
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
5
3
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
5
4
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 6 78
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 207
Genel Toplam 207
Toplam İş Yükü / 25.5 8,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0