TR EN

DENİZ TAŞIMACILIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT323 DENİZ TAŞIMACILIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilere gemiler, limanlar, yükler ve deniz işletmeleri gibi deniz ulaştırmasının temel unsurları hakkında bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, taşımacılık denizyolu taşımacılığı ilgili temel bilgileri, denizyolu taşımacılık türleri, denizyolu taşımacılık fonksiyonunun uygulama esaslarını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Deniz taşımacılığı sürecini tanımlar.
Deniz taşımacılığında tarafları tanır.
Deniz taşımacılığındaki tarafların sorumluluklarını ve görevlerine göre rota planlar.
Denizcilikteki kullanılan temel ve hukuki terimleri bilir .

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Küresel ticaret ve lojistikte deniz ulaştırmasının rolü Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Denizcilik sektörünün yapısı ve unsurları, kavramları ile ilgili terimler Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Yüklerin türleri ve özellikleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Deniz taşımacılığında gemi türleri ve özellikleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Gemi yönetimi ve gemi yönetim fonksiyonları Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Tarifeli ve tarifesiz gemi işletmeciliği Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma Gemi charter işlemleri ve charter türleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Sefer planlaması ve navlun hesabı Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Limanlar, türleri, olanakları, hizmetleri ve limanlarda yönetim Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma Gemi acenteleri, brokerlar ile freight forwarderların rolleri ve hizmetleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Liman ve terminal işlemleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Deniz taşımacılığı dökümanları : konşimento ve charter partiler Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma Ülkemiz deniz ticareti, ana rotalar ve yük akışı Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma Final Sınavına Hazırlık Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Erdal, M. (2008) Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, İstanbul : Beta Yayıncılık
Wright, P. (2015) Port and Terminal Management, London: Institute of Chartered Shipbrokers,
Baykal R., (2012), Karma Taşımacılık Yaklaşımıyla Limanlar ve Terminaller
Atmaca S. (2005), Amatör Denizci Elkitabı İstanbul:Amatör Denizcilik Fed.
Intermodal magazine Turkish Transport News (http://www.intermodalmagazine.com/)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
4
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
4
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
3
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
4
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
4
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
2
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
3
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
0
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 8 56
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 7 35
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0