TR EN

ŞEBEKE OLUŞTURMA VE FİZİKSEL DAĞITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT345 ŞEBEKE OLUŞTURMA VE FİZİKSEL DAĞITIM 5 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi METİN YILDIRIM
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere yürütülecek olan şebeke yapılanmaları ve şebeke oluşturma süreçleri, fiziksel dağıtım ve bunun için taraflarca yapılan işlemlerin kapsamlıca incelenmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği şebeke organizasyonların ortaya çıkış nedenleri, gelişimi, şebeke organizasyon çeşitleri, fiziksel dağıtım kavramı, gelişimi, yararları ve çevre faktörleri ile ilişkiler konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ulaştırma ve Lojistik işletmelerine uygun iş modelleri ile şebeke yapılanmaları planlar.
Verimlilik ve hizmet düzeyi temelinde lojistik ağları tasarımını tanımlar.
İtme - Çekme üretim kontrol stratejileri ve ölçek ekonomisi arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Belirsiz talep ve tedarik koşulları altında bütünleşik tedarik zinciri stratejilerini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Lojistik Yönetim Sürecinde Şebeke Ağı Oluşturma ve Fiziksel Dağıtımın Önemi Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Fiziksel Dağıtım ve Lojistik Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Dağıtım Kanalları, Fiziksel Dağıtım ve Pazarlama Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Fiziksel Dağıtımda Kuruluş Yeri, Tesis Yer Seçimi ve Yer Seçimi Teorisi Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Ambalajlama ve Malzeme Elleçleme Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Ağ Tasarımı, Tersine Ağ Tasarımı Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma Ağ Tasarımı, Tersine Ağ Tasarımı 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Şebeke Modelleri 1 Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Şebeke Modelleri 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma Şebeke Modelleri 3 Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Satınalma Yönetimi Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Sipariş Yönetimi Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma Talep Yönetimi Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kasilingam,R. Raja,G. (1998) Logistics and Transportation Design and Planning, Dordrecht: The Kluwer Academic Publisher
Winston, W. L. (2003), Operations Research Applications and Algorithms, Boston: Cengage Learning
Aksoy, H. (1990) Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, İstanbul.
Aşıcı, Ö., Tek, B. (1985) Fiziksel Dağıtım Yönetimi, İzmir: Bilgehan Basımevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
1
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
5
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
2
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
3
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
3
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
4
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
5
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 8 56
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 7 49
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 201
Genel Toplam 201
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0