TR EN

INTERNATIONAL FINANCE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR319 INTERNATIONAL FINANCE 5 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi BURCU SAVAŞ ÇELİK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere uluslararası para sistemlerini tarihsel bir perspektifle sıralayabilmeleri, küresel finansal piyasaların faaliyetlerini yorumlayabilmeleri, uluslararası şirketlerin sermaye yönetimi sürecini ve finansal kararlarını sorgulayabilmeleri yönünde beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası finans teorisi, küreselleşme ve çokuluslu firmalar, uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, uluslararası arbitraj ve faiz oranı paritesi, döviz piyasası, döviz kurlarının belirlenmesi, vadeli işlem kontratları, opsiyon kontratları, diğer türev piyasa araçları, sistemik ve sistemik olmayan riskler, riskten korunma, ve bankacılık işlemleri konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası para sistemlerindeki değişimleri tarihsel bir perspektifle açıklar
Ödemeler bilançosunu verilen sayısal değerler üzerinden listeler
Futures, opsiyon, forward, swap gibi türev araçların farklılıklarını birbirinden ayırt eder
Döviz kurlarındaki değişimleri, uluslararası arbitraj ve faiz oranı paritelerini uluslararası piyasalardaki gelişmeler üzerinden inceler
Çokuluslu firmaların mevcut sistemik ve sistemik olmayan riskler çerçevesinde doğru finansal karar verir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Uluslararası Finans Teorisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Küreselleşme ve Çokuluslu Firmalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Uluslararası Para Sistemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Ödemeler Dengesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Uluslararası Arbitraj ve Faiz Oranı Paritesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Döviz Piyasası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Döviz Kurlarının Belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Vadeli İşlem Kontratları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Opsiyon Kontratları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Diğer Türev Piyasa Araçları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Sistematik ve Sistematik Olmayan Riskler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Riskten Korunma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Bankacılık İşlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sercu, P. (2011). International Finance : Theory into Practice. New Jersey, United States: Princeton University Press.
Levi, M. D. (2009). International Finance. London, United Kingdom: Taylor & Francis Ltd.
Hancock, D. (2018). International Finance. London, United Kingdom: Kogan Page Ltd.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
5
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
2
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
3
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
5
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
5
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
5
2
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
3
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
3
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 10 70
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 12 60
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0