TR EN

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTI309 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders; modern toplum ve değişen kurum anlayışı bağlamında kurumsal sosyal sorumluluk kavramını tüm boyutlarıyla ele alarak öğrencilerin konumlandırma ve iletişim stratejisi yaratabilme becerisini öğrenciye kazandırmaktadır.
İçerik: Kurumsal sosyal sorumluluk nedir?, kurumsal sosyal sorumluluk uygulama alanları, sosyal sorumluluk projesi nedir?, sosyal sorumluluk projesi nasıl hazırlanır?, sosyal sorumluluk türleri, sosyal sorumluluk projesi örnekleri, sosyal projelerde derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, sosyal projelerde kamu spotu çalışmaları, sosyal projelerde sosyal deney çalışmaları, sosyal projelerde gönüllü çalışmalar ve yardımlaşma, ödev (kurumsal sosyal sorumluluk projesi sunumu) dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurumsal sosyal sorumluluğun ne olduğunu açıklar.
Kurumsal sosyal sorumluluğun uygulama alanlarından en az 3’ünü listeler.
Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerini değerlendirir.
Sosyal projelerde sosyal deney çalışmalarını tartışır.
Sosyal sorumluluk projeleri hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal sosyal sorumluluk nedir? Anlatım, Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal sosyal sorumluluk uygulama alanları Anlatım, Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal sorumluluk projesi nedir? Anlatım, Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal sorumluluk projesi nasıl hazırlanır? Anlatım, Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal sorumluluk projesi nasıl hazırlanır? Anlatım, Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal sorumluluk türleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal sorumluluk projesi örnekleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal projelerde derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları Anlatım, Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal projelerde kamu spotu çalışmaları Anlatım, Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal projelerde sosyal deney çalışmaları Anlatım, Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal projelerde gönüllü çalışmalar ve yardımlaşma Anlatım, Soru-cevap yöntemi
13 - Ödev (kurumsal sosyal sorumluluk projesi sunumu) Grup çalışması
14 - Ödev (kurumsal sosyal sorumluluk projesi sunumu) Grup çalışması
15 - Ödev (kurumsal sosyal sorumluluk projesi sunumu) Grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özgen E. (2017) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri. İstanbul: Profil Kitap.
Kılanç, Ruken Özgül (2014). Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi. İstanbul: Kriter Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 11 3 33
Ödev 3 3 9
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0