TR EN

İMAJ VE ALGI YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTI308 İMAJ VE ALGI YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders; medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında büyük önem taşıyan algı ve imaj oluşumu konusundaki bilgileri öğrenciye kazandırmaktadır.
İçerik: Algı kavramı, özellikleri ve türleri, algılamaya ilişkin kuramlar, algı yönetimi, algı yönetiminin kullanıldığı alanlar, algı yönetimi strateji ve teknikleri, kurumsal algı yönetimi, kurumsal algı yönetimi örnekleri, imaj kavramı, özellikleri ve türleri, imaj yönetimi, imaj yönetimi strateji ve teknikleri, algı ve imaj yönetimi ilişkisi, algı yönetimi ve imaj yönetimi örnekleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Algılamaya ilişkin kuramların tamamını listeler.
Algı yönetiminin ne olduğunu açıklar.
İmaj yönetimi strateji ve tekniklerinden en az 3’ünü tanımlar.
Bir örnek üzerinden algı yönetimi stratejilerini inceler.
İmaj yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı kavramı, özellikleri ve türleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algılamaya ilişkin kuramlar Anlatım, Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı yönetimi Anlatım, Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı yönetiminin kullanıldığı alanlar Anlatım, Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı yönetimi strateji ve teknikleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal algı yönetimi Anlatım, Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal algı yönetimi örnekleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmaj kavramı, özellikleri ve türleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmaj yönetimi Anlatım, Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmaj yönetimi strateji ve teknikleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı ve imaj yönetimi ilişkisi Anlatım, Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı ve imaj yönetimi ilişkisi Anlatım, Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı yönetimi ve imaj yönetimi örnekleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Algı yönetimi ve imaj yönetimi örnekleri Anlatım, Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tutar, Hasan (2008). Simetrik ve Asimetrik İletişim Bağlamında Örgütsel Algılama Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Bulduklu, Yasin (2015). İmaj yönetimi: Yaklaşımlar, Taktikler, Stratejiler. İstanbul: Literatür.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0