TR EN

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DOĞU ASYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU462 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DOĞU ASYA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere Doğu Asya bölgesi ülkelerinin ekonomik, siyasi ve askeri politikalarını öğretmek ve öğrencilere bölge ülkelerinin politikalarını eleştirel biçimde değerlendirmebecerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Doğu Asya’nın jeopolitik ve jeoekonomik durumu, Çin’in yükseliş ve bu yükselişin bölgeye olan etkileri, Japonya’nın bölge ülkeleriyle olan anlaşmazlıkları ve Japon güvenlik politikası, Kuzey Kore meselesi, Tayvan sorunu, Rusya’nın Asya politikası, bölgedeki bütünleşme girişimleri ve Türkiye’nin bölgeyle olan ilişkileri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Doğu Asya bölgesini analizi ederken kullanılan farklı yaklaşımları sınıflandırır
Doğu Asya ülkelerindeki mevcut sorunlara etki eden faktörleri yorumlar
Bölge ülkelerinin ekonomik, siyasi, askeri ve toplumsal politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler arasında neden-sonuç ilişkisi kurar
Doğu Asya’da ki mevcut sorunların tarihsel gelişimi ve temel dinamiklerini günümüzde izlenen politikalarla ilişkilendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Derste işlenecek temel kavramlara, dersin amacı ve içeriğine ilişkin ön bilgi Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 - Doğu Asya jeopolitiği Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 - Jeo-ekonomik açıdan Doğu Asya Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 - Çin’in yükselişi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 - Yükselen Çin’in dış politikası Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 - Güney ve Doğu Çin Denizi sorunları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 - Japonya emperyalizminden miras sorunlar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 - Japonya’nın güvenlik politikası ve ABD-Japonya ittifakı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 - Kore Yarımadası’nda bölünmüşlük ve nükleer kriz Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 - Kuzey Kore meselesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 - Tayvan meselesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 - Bölgesel bütünleşme girişimleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 - Türkiye’nin Doğu Asya politikası Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 - Sınava hazırlık: Önceki konuların genel ve karşılaştırmalı değerlendirmesi. Temel noktaların tekrarı. Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Karaca, K. (2013). Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları. İstanbul: Bilgesam Yayınları.
Karaca, K. (2008). Güç Olma Stratejisi: Çin. İstanbul: IQ Yayınları.
Yıldırım, S. (2018). Uluslararası İlişkilerde Asya. İstanbul: Nobel Yayınları.
Akkemik, A., Sadık, Ü. (2015). Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
İsmail, E. (2017). Dünya Siyasetinde Doğu Asya. İstanbul: Nobel Yayınları.
Alagöz Akçadağ, E. (2019). 21. Yüzyılda Rusya-Çin İlişkileri. İstanbul: Nobel Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 8 1 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0