TR EN

DÜNYA EDEBİYATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE317 DÜNYA EDEBİYATI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi PELİN EKŞİ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; dünya edebiyatının mühim noktalarını, en çok bilinen yazarlarını ve onların yapıtlarını tanıtmak, dünyanın değişik kültürlerini şekillendiren edebî metinleri incelemektir.
İçerik: Ders; Doğu ve Batı edebiyatlarının belli başlı temsilcileriyle eserlerinin incelemesi konusunu kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünya edebiyatının önemli eserlerini ve edebiyatçılarını hatırlar.
Dünya edebiyatının önemli ekol ve akımlarını özetler.
Türk ve dünya edebiyatının önemli eser ve edebiyatçılarını karşılaştırır.
Dünya kültürünü oluşturan zihniyeti ve düşünsel birikimi Türk edebiyatını oluşturan zihniyet ve düşünsel birikimle karşılaştırır.
Dünya kültürünü oluşturan zihniyeti ve düşünsel birikimi değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dünya Edebiyatı kavramı Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama Doğu Edebiyatının tarihi gelişimi ve kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Doğu Edebiyatının belli başlı temsilcileri ve eserleri Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Doğu Edebiyatının belli başlı temsilcileri ve eserleri Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
5 Literatür Tarama Doğu Edebiyatının belli başlı temsilcileri ve eserleri Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Binbir Gece Masalları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
7 Literatür Tarama Batı edebiyatının tarihi gelişimi ve kaynakları: Antik Yunan Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Roma Edebiyatı Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
10 Literatür Tarama Ortaçağ'da Avrupa Edebiyatı Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama Rönesans'ta edebiyat Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama 18. yüzyıl Avrupa ve Rusya edebiyatına genel bakış Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama 19. yüzyıl Avrupa ve Rusya edebiyatına genel bakış Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama 20. yüzyıl Avrupa ve Rusya edebiyatına genel bakış Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama Amerikan Edebiyatı'na genel bakış Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Damrosch, D. (2013), Dünya Edebiyatı Nedir?, çev. Oğul Köseoğlu, İstanbul: Bilgi Üni. Yay.
Seyhan, A. (2014), Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı Kesişen Yazgıların Hikâyesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
Sutherland, J. (2014), A Little History of Literature, Yale University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0