TR EN

DİJİTAL PAZARLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT430 DİJİTAL PAZARLAMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin küreselleşen piyasada dijital pazarlama stratejisi kavramını tartışarak, dijital platformları tanıyarak ve uygulama adımlarını öğrenerek mevcut uygulamaları değerlendirmesidir.
İçerik: Ders, Dijital platformların tanıtılması, dijital pazarlama kavramının açıklanması, interaktif web sitesi kavramı, mobil pazarlamanın dinamiklerinin özetlenmesi. Örnek dijital pazarlama uygulamalarının analiz edilmesi, markaların marka kişiliği yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dijital pazarlama stratejisi oluşturulurken göz önünde tutması gerek unsurları listeler
Dijital pazarlama uygulaması yapılabilecek mecralardan en az 3 tanesini listeler
Dijital pazarlama ilkelerinden en az 3 tanesini açıklar
Hangi hedef kitleye hangi dijital mecra ile ulaşılabileceğini hedef kitle sınıflandırmasına göre açıklar
Markaların ihtiyaç duyacağı dijital pazarlama planlarını marka kişiliği yaklaşımı çerçevesinde seçer
Medya, ajans ve reklamcılık sektörlerindeki yenilikçi gelişmeleri dijital pazarlama ilkeleri bağlamında değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Internet devri: Internet kullanımıyla birlikte yaşantımızda, ilişkilerimizde ve tüketimimizde yaşanan değişimler. Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın gelişimi ve yeni eğilimler. Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dijital medyada mecra kullanımında temel bilgiler: Zengin medya, advergaming, banner reklamları, vb, Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal ağlar: Windows Live, Facebook, Twitter, Friendfeed ve Youtube. Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İçerik yaratma ve bir web sitesinin temel özellikleri. Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Markalama öğeleri ve interaktif bir site oluşumu. Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma E-posta pazarlaması ve stratejileri. Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dijital pazarlama ve markalama: Markanın online olmasının önemi. Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dijital pazarlama ve markalama: Markanın online olmasının önemi. Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Başarılı yerel ve global kampanyalar. Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Arama ve arama motoru pazarlaması. Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Mobil pazarlamanın dinamikleri ve eğilimler. Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal medya dinamikleri: Blog’lar, viral, advertgaming, online seeding. Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dijital ortamda bütünleşik pazarlama iletişiminin yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özmen,Ş. (2009). E- Ticaret Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Deniz, R.B. (2001). İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama ve Türkiye'deki Boyutları. İstanbul: Beta Yayınları
Chaffey, D. ve Ellis-Chadwick, F. (2012). Digital marketing: strategy, implementation and practice (Vol. 5). Harlow: Pearson.
Wind, Y. J. ve Mahajan, V. (2002). Digital marketing: global strategies from the world's leading experts. John Wiley & Sons.
Urban, G. (2003). Digital marketing strategy: text and cases. Prentice-Hall, Inc..

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0