TR EN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISG401 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 7 3 3 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İş Sağlığı ve İş Güvenliği, analitik düşünme, her türlü uygulama ve etkinlik, belirtilen kalite kriterleri, çevreyi, ülkeyi ve dünyayı tanıyarak, etkili iletişim becerilerini ve Yapıcı ve doğru bir iletişimin bulunduğu ortam, gerçek öğrenme vizyonu anlayışı ile öğrenme ve bireyleri eğitme öğrenme yetkinliği kazanma için bir ömür boyu sürebilir.
İçerik: İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu; İş sağlığı ve güvenliği alanındaki genel tanım ve uygulamaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş Sağlığı ve güvenliği ilkelerini kavrar.
iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimini açıklar.
İSG kültürünü kavrar. Bireyler, gruplar ve toplum içindeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kritik eder.
Çalışma ortamlarındaki risk etmenlerini analiz eder, önlemler açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı Kaynaklar Ders planının tanımı, amacı ve içeriği, İSG ile ilgili temel tanımlar Sözlü Anlatım
2 Yazılı Kaynaklar Aktif İSG uygulamaları işyerinde akış şeması çalışanların görevleri Sözlü Anlatım
3 Yazılı Kaynaklar Meslek hastalığı kavramı, nedenleri ve sonuçları, en yaygın meslek hastalıkları Sözlü Anlatım
4 Yazılı Kaynaklar İş güvenliği ve sağlığının temel ilkeleri, işçi hakları, işveren sorumlulukları Sözlü Anlatım
5 Yazılı Kaynaklar Çalışanların yıllık izinleri, doğum-ölüm izinleri, iş arama ve süt izni hakları gibi temel Sözlü Anlatım
6 Yazılı Kaynaklar İSG Kanununun Yükümlülüğü, Tarafların Sorumlulukları, Yasal Yaptırımlar Sözlü Anlatım
7 Yazılı Kaynaklar Kütle Koruma Yöntemleri Sözlü Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı Kaynaklar Fiziksel Risk Faktörleri, Bunların neden olduğu meslek hastalıkları Sözlü Anlatım
10 Yazılı Kaynaklar iş kazalarının önlenmesi, kişisel korunma donanımları, kullanılan eğitim yöntemleri ve donanımları, uluslararası kimyasal güvenlik kartları, donanımları, uluslararası Sözlü Anlatım
11 Yazılı Kaynaklar İş yerlerine atanacak destek personelinin sayısının ve sayısının belirlenmesi Sözlü Anlatım
12 Yazılı Kaynaklar Yangın oluşum nedenleri, aşamaları, doğru müdahale yöntemleri Sözlü Anlatım
13 Yazılı Kaynaklar Sağlık eğitiminin, yaşam tarzının ve davranışların iş sağlığında sağlık üzerine etkisi Sözlü Anlatım
14 Yazılı Kaynaklar Mesleki stres, kaygı ve iş yükünün iş sağlığı üzerindeki etkisi Sözlü Anlatım
15 Yazılı Kaynaklar İşi çalışan için uygun hale getirme ilkeleri Sözlü Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Selek, H.S. Occupational Health and Safety, Seçkin Yayıncılık
Bilir N, Yıldız A.N. (2013), İş Sağlığı ve Güvenliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
3
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
5
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
3
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
5
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
5
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 1 14
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 18 0 26
Genel Toplam 26
Toplam İş Yükü / 25.5 1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 1,0