TR EN

MALZEME BİLİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK203 MALZEME BİLİMİ 3 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi CANSU NOBERİ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: 1. Mühendislik uygulamalarında kullanılan malzemeyi tanıtmak 2.Atomik yapıların ve atomsal bağların yapılarının anlaşılmasına yönelik genel bir bakış açısı kazandırmak, kristal yapıları yakından tanıtmak 3. Malzemelerin özelliklerini tanıtmak 4. Alaşımların anlaşılıp, detaylı bir şekilde incelenmesi 5. Faz dönümüşümlerini irdelemek ve faz diyagramlarını tanıtmak 6. Isıl işlemler konusunda bilgi vermek 7. Farklı uygulama alanlarında malzeme seçimine yönelik bir yaklaşım geliştirmek
İçerik: Mühendislik malzemelerinin tanıtımı; atomik yapı, atomsal arası bağlar ve kristal kafes yapılarını tanıtmak; malzemenin kristal hataları ve dolayısıyla da mekanik özelliklerini tanıtmak; faz diyagramları ve ısıl işlemler; metalsel malzemeler ve uygulama alanları; seramik malzemeler ve uygulama alanları; polimer malzemeler ve uygulama alanları; kompozit malzemeler ve uygulama alanları; nano malzemeler ve uygulama alanları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler, malzemelerin özelliklerini değiştiren ve kontrol eden mekanizmaları genel olarak anlar ve malzeme biliminin temel prensiplerine hakim olur.
Öğrenciler temel mekanik özelliklerle ilgili problemlere uygun sonuçlar bulabilirler.
Öğrenciler faz diyagramları ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
Öğrenciler ısıl işlemi genel hatlarıyla anlarlar.
Farklı malzeme türlerinin uygulama bazında tercih sebeplerinin ve parametrelerinin belirlenmesi konusunda öğrenciler gerekli donanımı kazanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı Kaynak Mühendislik Malzemelerinin Tanıtımı Sözlü Anlatım
2 Yazılı Kaynak Atomik Yapılar ve Atomlar Arası Bağlar Sözlü Anlatım
3 Yazılı Kaynak Kristal Yapılar/Kristal Hataları Sözlü Anlatım
4 Yazılı Kaynak Malzemelerin Mekanik Özellikleri Sözlü Anlatım
5 Yazılı Kaynak Malzemelerin Mekanik Özellikleri Sözlü Anlatım
6 Yazılı Kaynak Faz Diyagramları Sözlü Anlatım
7 Yazılı Kaynak Fe-C Diyagramları Sözlü Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı Kaynak Isıl İşlemler Sözlü Anlatım
10 Yazılı Kaynak Isıl İşlemler Sözlü Anlatım
11 Yazılı Kaynak Metalsel Malzemeler ve Uygulama Alanları Sözlü Anlatım
12 Yazılı Kaynak Seramik Malzemeler ve Uygulama Alanları Sözlü Anlatım
13 Yazılı Kaynak Polimer Malzemeler ve Uygulama Alanları Sözlü Anlatım
14 Yazılı Kaynak Kompozit Malzemeler ve Uygulama Alanları Sözlü Anlatım
15 Yazılı Kaynak Nano Malzemeler ve Uygulama Alanları Sözlü Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Callister, W. D., “Materials Science and Engineering”, 8th Edn. Wiley, 1985.
Askeland, D. R., "The Science and Engineering of Materials", 2nd SI Edn., Chapman & Hall, 1990.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
3
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
2
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
3
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
5
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
4
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
4
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 7 3 21
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 3 3
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 6 12
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 28 0 100
Genel Toplam 100
Toplam İş Yükü / 25.5 3,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0