TR EN

FİZİK II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FIZ108 FİZİK II 2 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi TURGUT ŞAHİN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mühendislik eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerinde ihtiyaç duydukları temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması.
İçerik: Elektromanyetik kavramların temel prensip ve kuramları: Coulomb Yasası, Elektrik Alan, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alan, Manyetik Alan Kaynakları, Ampere Yasası, Faraday Yasası, Maddenin Manyetik Özelikleri, Alternatif Akım Devreleri, Maxwell Denklemlerinin Sunumu, Elektromanyetik Dalga Kavramı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1. Elektrik yükü, elektrik alan, elektriksel potansiyel elektriklenme, kavramlarını tanımlar.
2. Kapasitörlerin, dirençlerin, güç kaynaklarının elektrik devrelerindeki görevlerini ve kullanım alanlarını ayırt eder.
3. Doğru ve alternatif akım çeşitlerini kavrar ve farklarını belirler.
4. Manyetik alan, manyetik alan kaynaklarını ve manyetik alan kuvveti kavramlarını açıklar ve bunları ilişkilendirir.
5. Elektromanyetik Dalga kavramı, Ampere, Faraday, Lenz yasalarını tanımlar.
6. Laboratuvarda uyulması gereken kuralları bilir ve onları uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri; Yalıtkanlar ve iletkenler -
2 - Gauss Yasası Elektrik akısı -
3 - Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı, Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları, -
4 - Sığa ve Dielektrikler -
5 - Akım ve Direnç Elektrik akımı -
6 - Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti -
7 - Manyetik Alanlar -
8 - ARA SINAV -
9 - Manyetik Alan Kaynakları -
10 - Faraday Yasası -
11 - İndüktans Öz-indüktans, RL devrelerii, Manyetik alan içinde enerji, Karşılıklı indüktans, -
12 - Alternatif Akım Devreleri, Alternatif Akım kaynakları ve fazörler -
13 - Elektromanyetik Dalgalar, Maxwell denklemleri -
14 - lektromanyetik dalgaların taşıdığı enerji; Momentum ve radyasyon basıncı -
15 - Elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerji; Momentum ve radyasyon basıncı; Elektromanyetik dalgaların spektrumu -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık
Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık
Fizik, 2.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
1
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
2
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
1
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
2
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
1
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 5 5 25
Okuma 0 0 0
Ödev 2 2 4
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 2 2 4
TOPLAM 43 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0